Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              202

KARAR NO: 123

KONU: EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN TAŞINIRLARIN HURDAYA AYRILMASI, HURDALARIN MUHAFAZASI, İMHASI VE SATIŞ YÖNERGESİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Belediye Meclisimizin Haziran ayı toplantısının 3 Haziran 2024 tarihli birinci birleşiminde; Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Taşınırların Hurdaya Ayrılması, Hurdaların Muhafazası, İmhası ve Satış Yönergesi konulu gündemin Hukuk Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 124

KONU: MERBEL MARMARAEREĞLİSİ OTGANİZASYON GIDA VE SOS. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZA BAĞIŞI

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Merbel Marmaraereğlisi Organizasyon Gıda ve Sos. Hiz. San. Ve Tic A.Ş. Belediye Başkanlığımıza Bağışı konulu gündemin Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 125

KONU: BELEDİYE ŞİRKETLERİNE YETKİ VERİLMESİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Taşınmazların; Kiralanması, işletilmesi, ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi kurulabilmesi için Belediye Başkanlığımızın %100 hissesine sahip olduğu faal ve faaliyete geçecek kurulmuş, kurulacak yada belediyemize hibe edilmiş, edilecek şirketlere yetki verilmesi hususunda yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 126

KONU: EMZİRME VE BEBEK BAKIM KABİNİ PROJESİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek “Emzirme ve Bebek Bakım Kabini Projesi “kapsamına protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 127

KONU: 2024 MALİ YILINDA UYGULANAN TARİFENİN GÜNCELLENMESİ(NİKAH İŞLEMİ ÜCRETLERİ)

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:2024 Mali Yılında Uygulanan Tarifenin Güncellenmesi (Nikah İşlemi Ücretleri) konulu gündemin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NO: 128

KONU: BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince ek’ te sunulan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde görüldüğü gibi Boş Kadro Değişikliğinin yapılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 129

KONU: İÇKİLİ YERLER KROKİSİ HK.

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Yeniçiftlik Mahallesi 2523 parselde ve 2826 parselde bulunan işletmelerin   İçkili Yerler Krokisine eklenmesi konulu gündemin Tarife ve Özel Bölgeler Komisyonuna havalesine  OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 130

KONU: MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ ŞEHİT AHMET ORAL CADDESİNİN ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILMASI

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Şehit Ahmet ORAL Caddesinin Mersin Tantuni isimli işletme önünden itibaren 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında hafta içi 16:00 ile 02:00, hafta sonu 14:00 ile 02:00 saatleri arasında Araç Trafiğine Kapatılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 131

KONU: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK AKTARIMI

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ödenek Aktarımı konulu gündemin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 132

KONU: ŞARTLI BAĞIŞ KABULÜ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Şartlı Bağış Kabulü  konulu gündemin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 133

KONU: SULTANKÖY MAHALLESİ 2170 PARSELİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT İNCELEME RAPORU

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 58345 sayılı Sultanköy Mahallesi 2170 Parselin Uygulama İmar Planı Değişikliğine Ait İnceleme Raporu konulu gündemin İmar Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 134

KONU: MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ AKROPOLÜN MARMARA DENİZİNE BAKAN YAMACINCA KURULU TEPENİN VE CEDİTALİPAŞA MAHALLESİ SAHİL CADDESİNDE BULUNAN DOLGU ALANLI PLAJA İSİM VERİLMESİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Mustafa Kemal Paşa Mahallesi akropolün Marmara Denizine bakan yamacında kurulu tepenin ve Ceditalipaşa Mahallesi Sahil Caddesinde bulunan dolgu alanlı Plaja isim verilmesi konulu gündemin İmar Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 135

KONU: 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI KURUM GÖRÜŞÜ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kurum Görüşü  konulu gündemin İmar Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 136

KONU: 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ SULTANKÖY MAHLLESİ E.730 YENİ 223 ADA 2 PARSEL

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Sultanköy Mahallesi eski 730 parsel (yeni 223 ada 2 parsel)  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu gündemin İmar Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 137

KONU: 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 9302 PARSEL

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Yeniçiftlik Mahallesi 9302 Parsel  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu gündemin İmar Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 138

KONU: YENİÇİFTLİK JANDARMA KOMUTANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Yeniçiftlik Jandarma Komutanlığı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu gündemin İmar Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 139

KONU: 1. VE 3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINI KAPSAYAN KORUMA AMAÇLI REVİZYON+İLAVE İMAR PLANLARI

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:1. Ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Kapsayan Koruma Amaçlı Revizyon+İlave İmar Planları konulu gündemin İmar Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 140

KONU: ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Ücrete Tabi İşler Tarifesi konulu gündemin Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 141

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 5198 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDA İHDASEN SATIŞ İŞLEMİNİN YAPILMASI İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Yeniçiftlik Mahallesi 5198 parsel numaralı taşınmazda ihdasen satış işleminin yapılabilmesi için belediye encümenine yetki verilmesine ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 142

KONU: KİRALAMA YETKİSİ VERİLMESİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Hz. Ebul Fazl Camii yanında yer alan Yeniçiftlik Mahallesi Alemdar Caddesinde bulunan park alanının Hz. Ebul Fazl Camiine 10 yıllığına tahsis edilmesine ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 143

KONU: DEREAĞZI MAHALLESİ 1451 ADA 151 PARSEL TRAMPA TALEBİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Dereağzı Mahallesi 1451 ada 151 parsel trampa talebine  ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 144

KONU: DEREAĞZI MAHALLESİ 1331 ADA 2 (E6034) PARSEL TAKAS/KAMULAŞTIRMA TALEBİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Dereağzı Mahallesi 1331 ada 2 (E.6034) parsel takas ya da kamulaştırılması talebine ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 145

KONU: KİRALAMA YETKİSİ VERİLMESİ YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 9832 PARSEL

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Yeniçiftlik Mahallesi 9832 parsel numaralı taşınmazın kiralanmasına ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 146

KONU: ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER BİRİMİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti:5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesine istinaden Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde  Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi kurulmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 147

KONU: YETKİ VERİLMESİ

TARİH:03.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti:SODEMSEN (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası)’ e. üye olmak üzere yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 KARAR NO: 148

KONU: KADRO İHDASI

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (l) bendi gereğince ek’ te sunulan kadro ihdası cetvelleri ve II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde görüldüğü gibi Kadro İhdasının yapılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 149

KONU: GECE PAZARI VE ETKİNLİK ORGANİZASYON ALANININ BELİRLENMESİ

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti:Ceditalipaşa Mahallesi, Rahmi Özcan Bulvarı, okullar karşısı, eski Pazar yeri alanının, yaz sezonu boyunca kurulmak üzere gece pazarı alanı ve Belediye Başkanlığımızın düzenleyeceği etkinlik veya organizasyonlarda kullanılmak üzere etkinlik alanı olarak belirlenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 150

KONU: EDS YETKİ

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti:(EDS) Elektronik Denetleme Sisteminin belediyemiz tarafından işletilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, belediyemiz şirketince işletilmesine karar verilmesi durumunda belediye şirketi ile sözleşme veya protokol imzalanması ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 151

KONU: SULTANKÖY MAHALLESİ 2170 PARSELİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT İNCELEME RAPORU

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Sultanköy Mahallesi 2170 Parselin Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait İnceleme Raporuna ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne Nilüfer TEMUR, Gökhan MİNAZ, Hürfettin NALBANT, Gönül YILMAZ ve Onur YAVAŞ’ın Red oylarına karşılık  OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

 

KARAR NO: 152

KONU: 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI KURUM GÖRÜŞÜ YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 4270 PARSEL

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mahallesi 4270 parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kurum Görüşüne ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 153

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 9302 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mahallesi 9302 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 154

KONU: YENİÇİFTLİK JANDARMA KOMUTANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yeniçiftlik Jandarma Komutanlığı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 155

KONU: MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ AKROPOLÜN MARMARA DENİZİNE BAKAN YAMACINDA KURULU TEPENİN VE CEDİTALİPAŞA MAHALLESİ SAHİL CADDESİNDE BULUNAN DOLGU ALANLI PLAJA İSİM VERİLMESİ

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Akropolün Marmara Denizine Bakan Yamacında Kurulu Tepenin ve Ceditalipaşa Mahallesi Sahil Caddesinde Bulunan Dolgu Alanlı Plaja İsim verilmesine ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne Nilüfer TEMUR, Gökhan MİNAZ, Hürfettin NALBANT, Gönül YILMAZ ve Onur YAVAŞ’ın Red oylarına karşılık  OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

 

KARAR NO: 156

KONU: EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN TAŞINIRLARIN HURDAYA AYRILMASI, HURDALARIN MUHAFAZASI, İMHASI VE SATIŞ YÖNERGESİ

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Taşınırların Hurdaya Ayrılması, Hurdaların Muhafazası, İmhası ve Satış Yönergesine ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 157

KONU: MERBEL MARMARAEREĞLİSİ ORGANİZASYON GIDA VE SOS. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZA BAĞIŞI

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Merbel Marmaraereğlisi Organizasyon Gıda ve Sos. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. Belediye Başkanlığımıza Bağışının kabulüne ve Şirketi temsilen Belediye Başkanının yetkilendirilmesine Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 158

KONU: İÇKİLİ YERLER KROKİSİ HK.

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mahallesinde 2523 Parsel Çiftlik Kasap Et Mangal isimli işletme ve 2826 parselde bulunan Palm Beach isimli işletmelerin içkili yerler krokisine eklenmesine ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NO: 159

KONU: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK AKTARIMI

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ödenek Aktarımına ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 160

KONU: 2024 MALİ YILINDA UYGULANAN TARİFENİN GÜNCELLENMESİ NİKAH İŞLEM ÜCRETLERİ

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: 2024 Mali Yılında Uygulanan Tarifenin Güncellenmesi Nikah İşlem Ücretlerine ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 161

KONU: ŞARTLI BAĞIŞ KABULÜ

TARİH:07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Şartlı Bağış Kabulüne ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 162

KONU: ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ

TARİH: 07.06.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Ücrete Tabi İşler Tarifesine ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.