Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:177

Konu : SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞI

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Mad. gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Çevre Mühendisi Personelin 2022 Mali Yılı içerisinde aylık net ücretinin Taban+500 TL olarak belirlenerek çalıştırılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:178

Konu : 2023 MALİ YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR VE TARİFELER

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA 2023 Mali Yılında Uygulanacak Harçlar Ve Tarifeler konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:179

Konu : İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ ÇOÇUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİNİN GÜVENLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İş Birliği Protokolünün imzalanmasını, protokol için imza yetkisinin Belediye Başkanı Hikmet ATA ya verilmesini  oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:180

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ KONUT VE KONUT GELİŞME ALANINA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:181

Konu : MARMARAEREĞLİSİ 11414 PARSEL

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:182

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 588 VE 1668 PARSEL

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:183

Konu : DÖRT MEVSİMDE TARIMSAL ÜRETİMDE MARMARAEREĞLİSİ PROJESİ EŞ FİNANSMAN DESTEĞİNİN GÜNCELLENMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:184

Konu : MARMARAEREĞLİSİ 11563 PARSEL HK.

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:185

Konu : YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLELERİNİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ  REVİZYON İMAR PLANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA KONUSU

Karar Özeti: Meclis  Başkanı Hikmet ATA Mağduriyetin giderilmesi için yeni bir  Revizyon çalışması yapılarak konunun gündem den kalkmasını önerdi. Yapılan görüşmeler neticesinde Meclis Başkanı Hikmet ATA Revizyon İmar Uygulaması yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Suat SARI’nın çekimser oyuna karşılık Revizyon İmar Uygulaması yapılmasına Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:186

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLLERİNE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3108 PARSELE İLİŞKİN ASKI İTİRAZI (Mühyettin EDİZ)

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.11.2022 tarih ve 62 numaralı kararı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan çalışmalar sonucunda, Atakan ÖZTÜRK, Doğan ÖZMAN ve Muharrem ŞEN kararın Belediye Meclisi’nce verilmesi yönünde görüş bildirmiş, Güven ÇİMEN ise itirazın kabul edilerek yolun kaldırılması yönünde görüş bildirmiştir. Konunun Belediye Meclisi’nde karara bağlanmasına Güven ÇİMEN red oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA itirazın kabul edilerek yolun kaldırılmasını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 7 red (Doğan ÖZMAN, Erol YILMAZ, Serdar ÇOLPAN, Eren DOĞAN, Atakan ÖZTÜRK, Muharrem ŞEN, Hatice ALTAY) 1 Çekimser (Suat SARI) oylarına karşılık;  itirazın kabulü ve yolun kaldırılması Meclisimizce oyçokluğu  ile red edilmiştir. 

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:187

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLLERİNE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3108 PARSELE İLİŞKİN ASKI İTİRAZI  (Mehmet DEĞİRMENCI)

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.11.2022 tarih ve 63 numaralı kararı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan çalışmalar sonucunda, Atakan ÖZTÜRK, Doğan ÖZMAN ve Muharrem ŞEN kararın Belediye Meclisi’nce verilmesi yönünde görüş bildirmiş, Güven ÇİMEN ise itirazın kabul edilerek yolun kaldırılması yönünde görüş bildirmiştir. Konunun Belediye Meclisi’nde karara bağlanmasına Güven ÇİMEN red oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA itirazın kabul edilerek yolun kaldırılmasını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 7 red (Doğan ÖZMAN, Erol YILMAZ, Serdar ÇOLPAN, Eren DOĞAN, Atakan ÖZTÜRK, Muharrem ŞEN, Hatice ALTAY) 1 Çekimser (Suat SARI) oylarına karşılık;  itirazın kabulü ve yolun kaldırılması Meclisimizce oyçokluğu  ile red edilmiştir. 

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:188

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 234 ADA 1 VE 2 PARSELE İLİŞKİN TALEP (OTEL ALANININ KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ)

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.11.2022 tarih ve 64 numaralı kararı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan çalışmalar sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:189

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 2517 PARSELE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK KURUM GÖRÜŞÜ TALEBİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.11.2022 tarih ve 65 numaralı kararı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan çalışmalar sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:190

Konu : İMAR KOMİSYONU

400/154 KV RUMELİ TM İRTİBATLARI HAKKINDA KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.11.2022 tarih ve 66 numaralı kararı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, isabet ettiği taşınmazlarda mağduriyete yol açacağı görüldüğünden enerji iletim hattına ilişkin güzergahın uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:191

Konu : İMAR KOMİSYONU

154 KV RUMELİ-ÇANTA RES-KINALI ENERJİ İLETİM HATTI GÜZERGAHI HAKKINDA KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.11.2022 tarih ve 67 numaralı kararı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, isabet ettiği taşınmazlarda mağduriyete yol açacağı görüldüğünden enerji iletim hattına ilişkin güzergahın uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:192

Konu : İMAR KOMİSYONU

154 KV RUMELİ-VELİMEŞE ENERJİ İLETİM HATTI GÜZERGAHI HAKKINDA KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.11.2022 tarih ve 68 numaralı kararı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, isabet ettiği taşınmazlarda mağduriyete yol açacağı görüldüğünden enerji iletim hattına ilişkin güzergahın uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:193

Konu : İMAR KOMİSYONU

TÜRKMENLİ, YAKUPLU VE ÇEŞMELİ MAHALLELERİ  KIRSAL YERLEŞİK ALAN SINIRININ YENİDEN BELİRLENMESİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.11.2022 tarih ve 69 numaralı kararı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:194

Konu : İMAR KOMİSYONU

MARMARAEREĞLİSİ 6034 PARSELDEKİ TERK’ E İLİŞKİN TALEP

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.11.2022 tarih ve 70 numaralı kararı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan çalışmalar sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:195

Konu : İMAR KOMİSYONU

MARMARAEREĞLİSİ MAHALLESİ 6589 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.11.2022 tarih ve 71 numaralı kararı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, Marmaraereğlisi Mahallesi 6589 parsel numaralı taşınmazın kısmen park alanında kaldığı, aynı yapı adasında bulunan 6600 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının yolda kaldığı ve bu sırada yer alan parsellerde ve inşa edilen yapılarda kayıklıklar olduğu, 6593 – 6610, 6594 – 6624 parseller arasında 7 metrelik yol olarak ayrılarak Belediye sorumluluğuna geçmiş ancak zamanla ortadan kalkan ihtiyaç dolayısıyla 05.03.2013 tarih 18/1 sayılı Marmaraereğlisi Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Marmaraereğlisi Sit Alanları Harici 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nda konut alanına döndüğü anlaşılmıştır. Yapı adasının ifade edilen durumu dolayısıyla bazı taşınmazlarda ruhsat düzenlenmesinin mümkün olmayabileceği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, 6600, 6599, 6598, 6597, 6596, 6595 ve 6594 parsellerdeki kayıklığın İmar Kanunu 18. Maddesi uygulaması yapılarak giderilmesinin, 6589 parselin park alanında kalan kısmının konut alanına çevrilmesi ve 6593 ve 6610 parseller arasındaki konut alanı olarak belirlenmiş kısmın da park alanına çevrilmesi yönünde uygulama imar planı değişikliği yapılmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:196

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK-ÇEŞMELİ PLAN NOTU DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.11.2022 tarih ve 72 numaralı kararı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları’nda yer alan 3.5. nolu plan notunun “3.5. AYRIK NİZAM KONUT, TİCARET-KONUT VE TİCARET-TURİZM-KONUT YAPI ADALARINDA YENİ YAPILACAK İFRAZ SONUCU OLUŞTURULACAK İMAR PARSELLERİNDE EN KÜÇÜK PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 300,00 M² OLACAKTIR”şeklinde yeniden düzenlenmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:197

Konu : BÜTANGAZ A.Ş. İMAR DURUMU HARCI TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:198

Konu : İLLER BANKASI A.Ş. DEN 20.000.000,00 BORÇLANMA

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini ve Ara Komisyon yapılarak konunun görüşülmesini  oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:199

Konu : LİKİT KİMYA A.Ş. İLAVE BORU HATTINA YÖNELİK İMAR PLANI TEKLİFİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:200

Konu : LİKİT KİMYA A.Ş. MEVCUT BORU HATTI REVİZYON TEKLİFİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.11.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:201

Konu : PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI

İLLER BANKASI A.Ş. DEN 20.000.000,00(Yirmimilyon) BORÇLANMA

Karar Özeti: Plan Bütçe Komisyon kararı okundu. “Yeniçiftlik Mahallesi 24 Derslikli okul yapımı işinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince İller Bankası A.Ş.’ den 20.000.000,00 TL+KDV (Yirmimilyon+KDV) borçlanılması konusu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda, 20.000.000,00 TL+KDV’ nin İller Bankasından borçlanmasına komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi.”

Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Plan Bütçe komisyon kararının kabulünü oylamaya  sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan Bütçe Komisyon kararının kabulüne İller Bankası A.Ş.’ den 20.000.000,00 TL+KDV (Yirmimilyon+KDV) borçlanılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.