Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

                        

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:128

Konu : ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİNİN OLUŞTURULMASI

Karar Özeti:.Gündemin  bu maddesi Çiftçi Malları Koruma Meclisinin oluşturulması konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan müzakereler neticesinde kapalı oylama sonucunda Çiftçi Malları Koruma Meclisinin; Asil Üye olarak Veli İhsan MİNAZ, Ayhan KUMLUCA, Kani BAŞOĞLU, Mümin SOMUNCU, Hayrettin KURT. Yedek Üye olarak; Nebahat KÖKSAL, Sebahattin ARICAN, Ekrem DEMİR, Hidayet KARAASLAN, Sami ÇAKIR dan oluşmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:129

Konu : GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU

Karar Özeti:.Gündemin bu maddesi; Gayrimenkul Satış Komisyonu konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan açık oylama sonucunda Asil Üye olarak Servet ÜNAL, Yedek Üye olarak Hatice ALTAY 2020-2021 yılında Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev almalarına oy çokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:130

Konu : KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ HK.

Karar Özeti:.Gündemin bu maddesi; Kardeş Şehir İlişkileri konusun görüşülmesi hususudur. Ukrayna/Kharkiv Belediyesi Kardeş Şehir talebi yapılan açık oylamada oy çokluğu ile reddedildi.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:131

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ II. ETAP KONUT VE KONUT GELİŞME ALANINI KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Karar Özeti:.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Sultanköy Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Sultanköy Mahallesi II. Etap Konut ve Konut Gelişme Alanını Kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan açık oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:132

Konu : 2021 MALİ YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR VE TARİFELER

Karar Özeti:.2021 yılında uygulanacak olan harçlar ve tarifelerde Meclis Başkanı Hikmet ATA artışların %15 olarak yapılmasını teklif etti, yapılan açık oylama sonucu konunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:133

Konu : BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Karar Özeti:. Gündemin bu maddesi; Belediye Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği konusunda Zabıta Müd. Yönetmeliğin değişikliğinin Hukuk Komisyonuna havalesini önerdi, yapılan açık oylama sonucunda konunun Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:134

Konu : İHTİSAS KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN EVRAKLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU 0 KM GREYDER ALIMI

Karar Özeti:. :. Plan Bütçe Komisyonunun 30.10.2020 tarihli ‘’0 km Greyder Alımı’’ kararı yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:135

Konu : İHTİSAS KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN EVRAKLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU VE İMAR KOMİSYONU CEDİTALİPAŞA MAHALLESİ 11645 PARSEL

Karar Özeti:. :. Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonunun 04.11.2020 tarihli Ceditalipaşa Mah. 11645 Parselin SGK Kurumuna devri kararı yapılan oylama sonucu Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonunun çalışmalarının devamına kararı oy birliği ile kabul edildi.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:136

Konu : İHTİSAS KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN EVRAKLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU VE İMAR KOMİSYON KARARI

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI SERVET ÜNAL’IN DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Karar Özeti:.Plan Bütçe Komisyonun 04.11.2020 tarihli toplantı kararı ve İmar Komisyonun konu hakkındaki toplantı kararı; Belediyemize ait herhangi bir taşınmazın tahsisinin mevzuat açısından uygun olmadığı görüşülmüş, 5393 Belediye Kanunu kapsamında spora destek maksadıyla İdarece uygun görülecek bir yapının uzun süreli kiraya verilebileceği teklif edilmesi halinde Komisyonlarca değerlendirileceğine karar verilmiştir. Yapılan açık oylama sonucunda Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonun bu kararları Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:137

Konu : İHTİSAS KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN EVRAKLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYON KARARI

(MARMAAREREĞLİSİ KARGABURUN YOLU MEVKİİNDE BULUNAN 11688 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDA UYGLAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ)

Karar Özeti:.04.11.2020 tarihli İmar Komisyon kararı olan Marmaarereğlisi Kargaburun yolu mevkiinde bulunan 11688 parsel numaralı taşınmazda imar planı değişikliği konusu yapılan açık oylama sonucu, komisyon kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi gereği onaylanmak üzere, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmek üzere oy birliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:138

Konu : İHTİSAS KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN EVRAKLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYON KARARI VE PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI

(Bahçelievler mahallesi 498 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ‘’11 İlçeye Yurt ve Kreş’’ projesi kapsamında yurt yapılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri)

Karar Özeti:.Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonunun 04.11.2020 tarihli toplantı kararları; Kurumumuza ait Bahçelievler Mahallesi 498 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın, öğrenci yurdu ve kreş maksadıyla kullanılmak üzere, 3 yıl içerinde inşaata başlanılmak şartıyla, 3 yıl içerisinde inşaata başlanılmadığı takdirde hiçbir yazışmaya gerek duymaksızın tekrar Belediyemize iadesi kaydıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devrine karar verilmiştir. Yapılan açık oylama sonucu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 inci maddesinin (d) bendi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:139

Konu : İHTİSAS KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN EVRAKLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYONU KARARI

(İSİMSİZ PARK ALANLARINA İSİM VERİLMESİ)

Karar Özeti: İmar Komisyonun 04.11.2020 tarihli toplantısında konuyla ilgili olarak çalışmaların devamına karar verilmiştir. Yapılan açık oylama sonucu İmar Komisyonunun karar oy birliği ile kabul edildi.

 

Tarih:05.11.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:140

Konu : ÇEŞMELİ MAHALLESİ 102 ADA 1 VE 2, 104 ADA 22, 105 ADA 6,7,8 VE 151 ADA 16 PARSELLERDE YER ALAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ.

Karar Özeti:.İmar ve Şehircilik Müd. 03.11.2020 tarihli ilgi yazısında konuya ilişkin olarak Uygulama İmar planı değişikliği teklifleri yer almaktadır, kurum görüşü yazısı talep edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda plan değişiklik talepleri konusunun İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.