Merhaba, bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

               

 

KARAR NO: 51

KONU: OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİNE ÜYE SEÇİMİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; 30.12.2019 tarih ve 111 nolu Meclis Kararı ile seçilen üyelerin aynı şekilde devam etmesini ; Asil Üye olarak Başkan Yardımcısı Sinem ÖZÜPEK, Meclis Üyesi Muharrem ŞEN, Yedek Üye olarak Meclis Üyesi Güven ÇİMEN, Mustafa DEMİR’in OSB Müteşebbis Heyetine üye olarak seçilmelerine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 52

KONU: SULTANKÖY MAHALLESİ 301 ADA 4 PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KURUM GÖRÜŞÜ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Sultanköy Mahallesi eski 106 ada 14 yeni 301 ada 14 nolu parselde İmar Planı Değişikliği taslağına dair Kurum Görüşü konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 53

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 7242 PARSEL

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde;Yeniçiftlik Mahallesi 7242 parselde İmar Planında Yapılanma koşulunda değişiklik talebinin İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 54

KONU: SULTANKÖY MAHALLESİ E.2809 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT İNCELEME RAPORU

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Sultanköy Mahallesi E.2809 parsel Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait İnceleme Raporunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 55

KONU: DEREAĞZI MAHALLESİ 205 ADA 1 PARSEL (YENİ 1164 ADA 1 PARSEL)

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Dereağzı Mahallesi 205 ada 1 parsel numaralı (yeni 1164 ada 1 parsel) taşınmazda İmar Planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 56

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 9623 PARSEL İHDASEN SATIŞ İŞLEMİ İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde;Yeniçiftlik Mahallesi 9623 parsel numaralı taşınmazda ihdasen satış işleminin gerçekleşebilmesi için Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesinin İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 57

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 7043 PARSEL İHDASEN SATIŞ İŞLEMİ İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde;Yeniçiftlik Mahallesi 7043 parsel numaralı taşınmazda ihdasen satış işleminin gerçekleşebilmesi için Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesinin İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 58

KONU: DEREAĞZI MAHALLESİ 1451 ADA, 151 PARSEL TRAMPA TALEBİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Dereağzı Mahallesi 1451 ada 151 parsel numaralı taşınmazın takas edilmesi talebinin İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 59

KONU: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 604 ADA 2 PARSEL İHDASEN SATIŞ İŞLEMİ İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Bahçelievler Mahallesi 604 ada 2 parsel numaralı taşınmazda İhdas, Tevhit ve İfraz işlemine ilişkin ihdasen satışın gerçekleşebilmesi için Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi konusunun İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.


KARAR NO: 60

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3814 PARSEL İHDASEN SATIŞ İŞLEMİ İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde;Yeniçiftlik Mahallesi 3814 parsel numaralı taşınmazda ihdas, yola terk ve  tevhit işlemine ilişkin ihdasen satışın gerçekleşebilmesi için Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi konusunun İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.


KARAR NO: 61

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 9832 PARSEL

YENİÇİFTLİK SİNOP DURAĞAN UZUNÖZ KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KİRALAMA TALEBİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde;Yeniçiftlik Mahallesi 9832 parsel numaralı taşınmazın 527,61 m2lik kısmının Yeniçiftlik Sinop Durağan Uzunöz Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Kiralama talebinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.


KARAR NO: 62

KONU: DEREAĞZI MAHALLESİ 1331 ADA 2 (E.6034) PARSEL TAKAS-KAMULAŞTIRMA TALEBİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde;     Dereağzı Mahallesi 1331 ada 2 ( E.6034) parsel numaralı taşınmazın takas yada kamulaştırılması talebinin Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.


KARAR NO: 63

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 2521 PARSEL YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Yeniçiftlik Mahallesi 2521 Parsel Yapı Yaklaşma Mesafesi  konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.


KARAR NO: 64

KONU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

İLLER BANKASI TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞI KAMU ÖZEL BANKALARDAN BORÇLANMA

YENİÇİFTLİK SOSYAL TESİS BİNASI YAPIMI

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; İller Bankası Teminat Mektubu Karşılığı Kamu Özel Bankalardan Borçlanma konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne 9 kabul 3 red (Hikmet ATA, Güven ÇİMEN, Gönül YILMAZ) Meclisimizce oyçokluğu  ile karar verildi.

 

 

 

KARAR NO: 65

KONU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI-İMAR KOMİSYON KARARI

DEPOLAMA ALANI HAKKINDA KAMU YARARI KARARI

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Depolama Alanı Hakkında Kamu Yararı Kararı konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA; Depolama Alanı Hakkında Kamu Yararı Kararı konulu İmar Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO: 66

KONU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU-İMAR KOMİSYON KARARI

DEREAĞZI MAHALLESİ 1224 ADA 12 VE 13 PARSEL İHDASEN OLUŞACAK PARSELİN SATIŞI İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Dereağzı Mahallesi 1224 Ada 12 Ve 13 Parsel İhdasen Oluşacak Parselin Satışı İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA; Dereağzı Mahallesi 1224 Ada 12 Ve 13 Parsel İhdasen Oluşacak Parselin Satışı İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi konulu İmar Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO: 67

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI

LİKİT KİMYA A.Ş. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: : Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Likit Kimya A.Ş. İmar Planı Değişikliği talebi konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO: 68

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI

BORU HATTI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Boru Hattı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 69

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI

DEREAĞZI MAHALLESİ 695 ADA 5 PARSEL PLAN NOTLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Dereağzı Mahallesi 695 Ada 5 Parsel plan notlarının yeniden değerlendirilmesi konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

KARAR NO: 70

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 9302 PARSEL YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 9302 Parsel Yapı Yaklaşma Mesafesi konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO: 71

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ AYTEPE YERLEŞİM YERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi Aytepe Yerleşim Yeri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO: 72

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 5198 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDA İHDASEN SATIŞ İŞLEMİNİN YAPILMASI İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Yeniçiftlik Mahallesi 5198 Parsel Numaralı Taşınmazda  İhdasen Satış İşleminin Yapılması İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi konusunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

KARAR NO: 73

KONU: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 559 ADA 16 PARSEL KAMARADERE MAHALLESİ 161 ADA 1 PARSEL DEREAĞZI MAHALLESİ 1177 ADA 1 PARSEL KAMULAŞTIRMA TALEBİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Bahçelievler Mahallesi 559 Ada 16 Parsel, Kamaradere Mahallesi 161 Ada 1 Parsel, Dereağzı Mahallesi 1177 Ada 1 Parselde Kamulaştırma Talebi konusunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 74

KONU: KİRALAMA YETKİSİ VERİLMESİ

TARİH:07.03.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Hz. Ebul FAZL Camii yanında yer alan Yeniçiftlik Mahallesi Alemdar Caddesinde bulunan park alanının Haz. Ebul Fazl Camiine 10 yıllığına tahsis edilmesi talebinin İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.