Merhaba, bugün 29 Mayıs 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:03.06.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:127

Konu : 7529 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDA TERK EDİLEN TESCİLSİZ ALANIN BELEDİYEMİZ ADINA İHDAS EDİLEREK 7529 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZ MALİKİNE SATILMASI

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Belediyemiz hudutları dahilinde bulunan Marmaraereğlisi Mahallesi 7 pafta 7529 parsel numaralı taşınmazın güney kısmında 7529 parsel numaralı taşınmazdan terk edilen tescilsiz alanın belediyemiz adına ihdas edilerek 7529 parsel numaralı taşınmaz malikine satılması konusu yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:03.06.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:128

Konu : İHTİSAS KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYONU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARLARI (İnşaat Ruhsat Ücretinin Yeniden Değerlendirilmesi)

Karar Özeti:.Gündemin bu maddesi; İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İnşaat Ruhsat Ücretinin yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi hususudur. İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmaların devamına kararı yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:03.06.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:129

Konu : İHTİSAS KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYONU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI (Belediyemize Ait 8495 Parselde Kayıtlı 241 m2 lik Taşınmazın Satışı ve Satışı İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi)

Karar Özeti:.Gündemin bu maddesi; Marmaraereğlisi Bahçelievler Mahallesi, mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesine ait 8495 parselde kayıtlı 241 m2 lik taşınmazın satışı ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusun görüşülmesi hususudur. İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmaların devamına kararı yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:03.06.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:130

Konu : İHTİSAS KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ

İMAR KOMİSYON KARARI

(ANTİK PERİNTHOS KENTİ KORUMA AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE KORUMA AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI)

Karar Özeti:.Gündemin bu maddesi; İmar Komisyonuna havale edilen Antik Perinthos Kenti koruma amaçlı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve koruma amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesidir. İmar Komisyonunun çalışmaların devamına kararı yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:03.06.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:131

Konu:MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA ASFALT ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN 1.000.000 TL HİBE, ASFALT BİTÜMÜ ALIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 2.000.000 TL KREDİ KULLANILMASI

Karar Özeti: İlçemiz hudutları dahilinde muhtelif cadde ve sokaklarda asfalt üretiminde kullanılmak üzere çevre ve şehircilik bakanlığından 1.000.000 TL hibe, asfalt bitümü alımında kullanılmak üzere 2.000.000 TL kredi kullanılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi ve Ara Komisyon yapılması yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:03.06.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:132

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 1156, 1157 VE 4735 PARSELLERE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘’Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’’ ve ‘’Genel Otopark Alanı’’ olarak belirlenen Likit Kimya A.Ş.’ye ait 1156, 1157 ve 4735 parsel numaralı taşınmazlarda firmanın mevcut faaliyetlerini yürütebilmesi ve kapasite artırımına gidebilmesinin mümkün olmadığından bahisle söz konusu taşınmazların ‘’Depolama Alanı’’ olarak Nazım İmar Planında değiştirilmesi talebi konusunun görüşülmesidir. Yapılan açık oylama sonucu konunun İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Tarih:03.06.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:133

Konu : KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALANLAR

Karar Özeti: Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği hükümleri kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanlara yönelik tespitlerin yapılması konusu yapılan açık oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:03.06.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:134

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARININ GÖRÜŞÜLMESİ

(İLÇEMİZ HUDUTLARI DAHİLİNDE MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA ASFALT ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN 1.000.000,00 TL (Birmilyon) ASFALT ÜRETİMİ İÇİN HİBE TALEBİ)

Karar Özeti: İlçemiz hudutları dahilinde muhtelif cadde ve sokaklarda asfalt üretiminde kullanılmak üzere gerekli olan 1.000.000,00 TL (bir milyon) mali imkansızlıklarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemediğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1.000.000,00 TL (bir milyon) yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardım ile ilgili konularda Belediye Başkanı Hikmet ATA’ya yetki verilmesine ve Plan ve Bütçe Komisyonunun kararının kabulüne yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Tarih:03.06.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:135

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARININ GÖRÜŞÜLMESİ

(ASFALT BİTÜMÜ ALIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 2.000.000,00 TL (ikimilyon) KREDİ KULLANILMASI İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA SUNULMASI)

Karar Özeti: Plan Bütçe Komisyonunun kredi kullanımı kabul kararı ve asfalt bitümü alımında kullanılmak üzere 2.000.000,00 TL (ikimilyon) kredi kullanılması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi (e) bendi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kredi kullanılması konusunda talepte bulunulması yapılan açık oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.