Merhaba, bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:109

Konu:YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3108 PARSELE İLİŞKİN ASKI İTİRAZI (Mühyettin EDİZ)

Karar Özeti:Yeniçiftlik Mah. 3108 parsele ilişkin askı itirazı konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:110

Konu :YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3108 PARSELE İLİŞKİN ASKI İTİRAZI (Mehmet DEĞİRMANCI)

Karar Özeti:Yeniçiftlik Mah. 3108 parsele ilişkin askı itirazı konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:111

Konu:DEREAĞZI MAH. 8758,8759 ve 8760 PARSELLERE AİT İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

Karar Özeti:Konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:112

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 7094,7095,7096,7097,7098 ve 7099 PARSELLERİ KAPSAYAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:113

Konu : TAHSİS ( Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)

Karar Özeti:Konunun İmar Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılarak karar alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:114

Konu : İÇKİLİ YERLER BÖLGESİ

Karar Özeti:Yeniçiftlik Mah. M.Kemal Atatürk Cad. No:187 adresindeki Çiftlik Et Mangal isimli Restoran İşletmesinin İçkili Yerler Bölgesine alınması konusunu İçkili Yerler Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:115

Konu : İLLER BANKASI A.Ş ‘DEN 20.000.000 TL ( YİRMİ MİLYON TÜRK LİRASI)

Karar Özeti:Çeşmeli Mah. Köy Konağı İkmal inşaatı ve Türkmenli Mah. Köy Konağı iç cephe yapım işlerinde kullanılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:116

Konu: ARAŞTIRMA KOMİSYONU ( Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mah. Kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı)

Karar Özeti:Konunun Araştırma Komisyon kararının kabulüne çalışmalarının devamına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:117

Konu : HUKUK KOMİSYONU ( Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Kaldırılarak Yerine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Kurulması )

Karar Özeti: 5393 Sayılı Bel. Kan. 18/l bendi gereği Genel İdari Hizmetler Sınıfında 1 (bir) ad. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum:1

Karar No:118

Konu: İMAR KOMİSYONU ( Marmaraereğlisi Mah. 436 Ada 1 Parselde İmar Planı Değişikliği )

Karar Özeti:İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.( çalışmaların devamını )

 

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:119

Konu: İMAR KOMİSYONU ( Sultanköy Mah. 1981 ve 1982 Parsel Numaralı Taşınmazlarda İmar Planı Değişikliği )

Karar Özeti: İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.( çalışmaların devamı )

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No: 120

Konu : İMAR KOMİSYONU ( Yeniçiftlik Mah. Erguvan 12 Sok. Yer Alan Park Alanın Cami Alanına Çevrilmesi Talebinin Görüşülmesi )

Karar Özeti:İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verdi.( talebin reddine )

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:121

Konu: İMAR KOMİSYONU ( Yeniçiftlik Mah. 8183,8182,74 Ada 1 ve 80 Ada 1 Parseller Arasında Kalan Park Alanının Cami Yeri Olarak Belirlenmesi Talebi )

Karar Özeti: İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.( talebin reddine )

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:122

Konu : İMAR KOMİSYONU ( Sultanköy Mah. 1648 Parselin İmar Planı Koşulları Nedeniyle Yapı Yapılmasına Elverişsiz Olmasından Dolayı İmar Planı Değişikliği )

Karar Özeti: İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.( imar planı değişikliğinin uygun olduğu )

 

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:123

Konu : İMAR KOMİSYONU ( Blok Nizamlı Yapı Adalarına İlişkin Plan Notu Değişikliği Talebi )

Karar Özeti:İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.(2.11. Yatay Kat İrtifakı Kurulacak Parsellerde Blok Nizam Yapı Adaları Hariç şeklinde düzeltilip ilave edilmesini)

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:124

Konu : İMAR KOMİSYONU ( Sultanköy Mah. 4381 Parsele İlişkin İmar Planı Değişikliği Talebi )

Karar Özeti :İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.( 4383,4382,4380 ve 1696 parsel sahiplerinden de muvafakat alınarak başvurulması halinde talebin değerlendirileceğini)

 

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:125

Konu : İMAR KOMİSYONU ( Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yatırım Programında Yer Alan 400 Kv Brş. N. Yüzer Santral T Bağlantı Hattı Hakkında Kurum Görüşü Oluşturulması Talebinin Görüşülmesi )

Karar Özeti: İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.(Çalışmaların devamını)

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:126

Konu : ZABITA PERSONELİ AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Karar ÖzetiZabıta Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele aylık brüt 1.080 TL olarak Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:127

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 4992 ve 4993 PARSELLER

Karar Özeti: Konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:128

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 108 ADA 3 PARSEL YAPILANMA KOŞULLARININ ARTIRILMASI

Karar Özeti:Konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:129

Konu : MALİYE HAZİNESİNE DEVİR TALEBİ ( Yeniçiftlik Mah. 361 Ada 9 Parsel, Çeşmeli Mah. 347 Ada 1 Parsel, Marmaraereğlisi Mah. 0 Ada 11789 Parsel )

Karar Özeti:Konunun İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Ara Komisyonda görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:130

Konu : İMAR KOMİSYONU ve PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI ( Yeniçiftlikmah. 88 Ada 1 Parselin Kuzeyi İle 5891 Parselin Güneyinde Kalan 64.00 m2’lik Kısmın Yeniçiftlik Mah. Kısmi Atıksu Projesi Kapsamında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Adına Tahsisi )

Karar Özeti:Konunun İmar Komisyon kararının ve Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:131

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI ( Maliye Hazinesine Devir Talebi Yeniçiftlik Mah. 361 Ada 9 Parsel, Çeşmeli Mah. 347 Ada 1 Parsel, Marmaraereğlisi Mah. 0 Ada 11789 Parsel )

Karar Özeti:Yeniçiftlik Mah. 361 ada 9 parselin dini tesis olarak ayrıldığı, Çeşmeli Mah. 347 ada 1 parselin de dini tesis olarak ayrıldığından 5393 sayılı Bel. Kan. 75. Maddesinin d bendi uyarınca imar planında gösterilen maksatla kullanılmak üzere Maliye Hazinesine bedelsiz olarak devrine uygun olduğuna, Marmaraereğlisi Mah. 11789 parselin imar planında konut alanı olarak ayrılığı görüldüğünden Maliye Hazinesine devir talebinin reddi kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:132

Konu : PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON KARARI ( Maliye Hazinesine Devire Talebi Yeniçiftlik Mah. 361 Ada 9 Parsel, Çeşmeli Mah. 347 Ada 1 Parsel, Marmaraereğlisi Mah. 0 Ada 11789 Parsel )

Karar Özeti:Konunun Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.(Yeniçiftlik Mah. 361 ada 9 parsel ve Çeşmeli Mah. 347 ada 1 parsel numaralı taşınmazların hazineye devrine)

 

 

Tarih:07.07.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:133

Konu : PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON KARARI ( İller Bankası A.Ş ‘den 20.000.000 TL Borçlanma )

Karar Özeti:Plan ve Bütçe Komisyon kararının Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.(Çalışmaların devamını)

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.