Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

KARAR NO: 1

KONU: DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonuna üye olarak; Bahattin ÇAVDAR, Hatice ALTAY, Gönül YILMAZ, Serdar ÇOLPAN ve Hıdır ŞANLI  seçilmişlerdir.

 

KARAR NO: 2

KONU: MECLİS ÜYESİ HUZUR HAKKI

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan müzakereler neticesinde Meclis Başkanı ve üyelerine Meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının  net üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 3

KONU: MECLİSİN TATİLE GİRMESİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan müzakereler neticesinde Meclis Başkanı Hikmet ATA; 2024 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 2024 yılı Meclis Tatil Ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 4

KONU: ZABITA PERSONELİ AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan müzakereler neticesinde Meclis Başkanı Hikmet ATA; Zabıta Personeli Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin brüt 2.470 TL olarak belirlenmesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Zabıta Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele brüt 2.470 TL olarak Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 5

KONU: SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞI

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Mad. gereğince Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personelin; Aylık Net Ücretin Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanı Cetvelinde görüldüğü üzere belirlenerek çalıştırılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 6

KONU: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m bendi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ek’ de görüldüğü şekilde değiştirilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 7

KONU: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK AKTARIMI

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: 2024 Mali yılı Bütçesinden Bilgi İşlem Müdürlüğüne Ödenek Aktarımı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılarak görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

 

KARAR NO: 8

KONU: İLLER BANKASI TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞI KAMU ÖZEL BANKALARDAN BORÇLANMA

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: İller Bankası Teminat Mektubu Karşılığı Kamu Özel Bankalardan Borçlanma konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılarak görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 9

KONU: MARMARAEREĞLİSİ 873 ADA 2 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Marmaraereğlisi 873 Ada 2 Parsel İmar Planı Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Marmaraereğlisi 873 Ada 2 Parsel İmar Planı Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 10

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 8618 PARSEL KURUM GÖRÜŞÜ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 8618 parsel Kurum Görüşü konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Yeniçiftlik Mahallesi 8618 parsel Kurum Görüşü konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 11

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 8639 PARSEL KURUM GÖRÜŞÜ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 8639 parsel Kurum Görüşü konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Yeniçiftlik Mahallesi 8639 parsel Kurum Görüşü konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 12

KONU: CAMİ YERİ DEVİR TALEBİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Cami yeri devir talebi konusunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Yapılan açık oylama sonucunda Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 13

KONU: SULTANKÖY MAHALLESİ 277 ADA 5 VE 6 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Sultanköy Mahallesi 277 Ada 5 Ve 6 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Sultanköy Mahallesi 277 ada 5 ve 6 parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 14

KONU: ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ TAHSİS SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Engelsiz Yaşam Merkezi tahsis süresinin uzatılması talebi konusunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini ve Ara Komisyon yapılarak görüşülmesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Engelsiz Yaşam Merkezi tahsis süresinin uzatılması talebi konusunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılarak görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 15

KONU: HUKUK KOMİSYONU

DOLU-BOŞ KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Dolu-Boş Kadro Derece Değişikliği konulu Hukuk Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Meclis Üyesi Suat SARI ve Atakan ÖZTÜRK’ ün Çekimser oylarına karşılık  Dolu-Boş Kadro Derece Değişikliği konusunun III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde ve II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde görüldüğü gibi yapılmasına Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO: 16

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI

LİKİT KİMYA A.Ş. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; İmar Komisyonunun çalışmaların devamına kararının reddini, Talebin kabulünü oylamaya sunuyorum dedi; yapılan açık oylama sonucunda 4 Kabul 10 Red oyuna karşılık oyçokluğu ile Red edildi. İmar Komisyonun çalışmalarının devamına Meclisimizce karar verildi.

 

KARAR NO: 17

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI

KAMARADERE MAHALLESİ 110 ADA 2, 8 VE 14 NOLU PARSELLER İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Kamaradere Mahallesi 110 Ada 2, 8 Ve 14 Nolu Parseller İmar Planı Değişiklik  Talebi konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Meclis Üyesi Suat SARI’ ın çekimser oyuna karşılık Kamaradere Mahallesi 110 Ada 2, 8 Ve 14 Nolu Parseller İmar Planı Değişiklik  Talebinin kabulüne Meclisimizce oyçokluğu  ile karar verildi.

 

KARAR NO: 18

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI

ÇEŞMELİ MAHALLESİ 108 ADA 4 PARSELE İLİŞKİN KURUM GÖRÜŞÜ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Çeşmeli Mahallesi 108 Ada 4 Parsele İlişkin Kurum Görüşü  konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 19

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

ENCÜMENE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

BAHÇELİEVELER 491 ADA 13 PARSEL 450,79 M2, 558 ADA 2 PARSEL 241 M2, 512 ADA 9 PARSEL 241 M2)

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA; Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR NO: 20

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 2521 PARSEL YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 2521 Parsel Yapı Yaklaşma Mesafesi konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 21

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI

BORU HATTI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Boru Hattı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 22

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

DEPOLAMA ALANI HAKKINDA KAMU YARARI KARARI

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Depolama Alanı Hakkında Kamu Yararı Kararı konulu İmar Komisyon kararının  reddini komisyonun çalışmalarının devamını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının reddine komisyonun çalışmalarının devamına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA; Plan ve Bütçe Komisyon kararının  reddini komisyonun çalışmalarının devamını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının reddine komisyonun çalışmalarının devamına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 23

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI- PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

TRAMPA TALEBİ

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 8859 PARSEL

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA;  Yeniçiftlik Mahallesi 8859 parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi e bendi uyarınca Yeniçiftlik 363 ada 10 parsel ile takas edilmek suretiyle kamulaştırılması konulu İmar Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA; Plan ve Bütçe Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 24

KONU: İMAR KOMİSYON KARARI- PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

TRAMPA TALEBİ

DEREAĞZI MAHALLESİ ESKİ 6034, YENİ 1331 ADA 2 PARSEL

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: : Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA;  Dereağzı Mahallesi eski 6034 Yeni 1331 Ada 2 Parsel Trampa Talebi konulu İmar Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA; Plan ve Bütçe Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 25

KONU: KOMİSYON ÜYE SEÇİMİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan açık oylamalar sonucunda;   Bağımsız Meclis Üyesi Atakan ÖZTÜRK’ün  Plan ve Bütçe Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna, Eğitim, Kültür ve Turizm Komisyonuna ve İçkili Yerler Komisyonuna üye seçilmesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 26

KONU: KOMİSYON ÜYE SEÇİMİ

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: : Yapılan açık oylamalar sonucunda;  Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meclis Üyesi Suat SARI’nın Çevre ve Sağlık Komisyonu ile  Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçilmesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 27

KONU: İMAR KOMİSYONU-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ TAHSİS SÜRESİNİN

UZATILMASI TALEBİ

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: : Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Engelsiz Yaşam Merkezi Tahsis Süresinin Uzatılması konulu İmar Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA; Plan ve Bütçe Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


KARAR NO: 28

KONU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE ÖDENEK AKTARIMI

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: : Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Bilgi İşlem Müdürlüğü Ödenek Aktarımı konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne, Bilgi İşlem Müdürlüğüne ekli tabloda görüldüğü gibi ödenek aktarımı yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 29

KONU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

İLLER BANKASI TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞI KAMU ÖZEL BANKALARDAN BORÇLANMA

TARİH:04.01.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: : Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; İller Bankası Teminat Mektubu Karşılığı Kamu Özel Bankalardan Borçlanma konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne, İller Bankası Teminat Mektubu karşılığı, Kamu ve Özel Bankalardan 20.000.000,00T+KDV (23.600.000,00 TL) Faiz hariç olmak üzere nakdi borçlanma için Belediye Başkanı Hikmet ATA’ ya  yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.