Merhaba, bugün 29 Mayıs 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:197

Konu : BAŞKAN YARDIMCISI MAAŞI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda 15.09.2023 tarih ve 44870 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Fehmi DUMAN’ın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 Maddesi gereğince, aylık brüt ücretinin Belediye Başkanına verilen aylık ödeneğin 2/3oranında ödenmesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. (5393 Sayılı Belediye Kanununun 27. Maddesi gereği Meclis Üyesi Fehmi DUMAN  oylamaya katılmadı.)

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:198

Konu : 2024 MALİ YILI BÜTÇESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA 2024 Mali Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 2024 Mali Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe komisyona havalesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereği Bütçenin görüşülmesi için  18.10.2023 tarihinde Meclisin  toplanmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:199

Konu : İLLER BANKASI A.Ş DEN 25.000.000 TL BORÇLANMA

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; İller Bankası A.Ş.’ den 25.000.000 TL (yirmibeşmilyon) borçlanılması konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  Plan ve Bütçe komisyona havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:200

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3758 PARSEL OKUL ALANI OLARAK BELİRLENMESİNDEN DOLAYI MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 3758 Parsel Okul Alanı Olarak Belirlenmesinden Dolayı Mağduriyetin Giderilmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  İmar Komisyona havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:201

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 213 ADA 13 PARSEL İMAR PLANI DÜZENLENMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Sultanköy Mahallesi 213 Ada 13 Parsel İmar Planı Düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  İmar Komisyona havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:202

Konu : DEREAĞZI MAHALLESİ 966 ADA 1 PARSEL (ESKİ 6589) VE CİVARI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Dereağzı Mahallesi 966 Ada 1 Parsel (Eski 6589) ve Civarı İmar Planı Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  İmar Komisyona havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:203

Konu : SOKAK İSMİ TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 684 Ada 6 Parsel Nolu Taşınmazın Cephe Aldığı İmar Yoluna Sokak Adı Verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  İmar Komisyona havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:204

Konu : İVAZSIZ BAĞIŞ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 9873 Parsel İvazsız Bağış konusunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:205

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 179 ADA 2 PARSEL MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMADIĞINDAN SATIŞI İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Sultanköy Mahallesi 179 Ada 2 Parsel Müstakil İnşaata Elverişli Olmadığından Satışı İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi konusunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:206

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 223 ADA 2 PARSEL (ESKİ 730) İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Sultanköy Mahallesi 223 Ada 2 Parsel (eski 730)  İmar Planı Değişikliği Talebi konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:207

Konu : KAMARADERE MAHALLESİ 110 ADA 2, 8 VE 14 NOLU PARSELLER İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Kamaradere Mahallesi 110 Ada 2, 8 Ve 14 Nolu Parseller İmar Planı Değişiklik  Talebi konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:208

Konu : ÇEŞMELİ MAHALLESİ 108 ADA 4 PARSELE İLİŞKİN KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Çeşmeli Mahallesi 108 Ada 4 Parsele İlişkin Kurum Görüşü konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:209

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

2023 MALİ YILI EK BÜTÇESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 2023 Mali Yılı Ek Bütçesinin 130.000.000,00 (yüzotuzmilyon) TL olarak kabul edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:210

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU-İMAR KOMİSYONU

Müstakil İnşaata Elverişli Olmayan  Alanlardan Kurumumuz Adına İhdas Edilecek Taşınmaların Satışı Ve Satış İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının reddine, komisyonun çalışmalarının devamına olarak  18 Ekim’ deki Meclis Toplantısında konunun tekrar görüşülmesini  oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe komisyonunun çalışmalarının devamına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.  İmar Komisyon kararı görüşülürken Meclis Başkanı Hikmet ATA dışarıya çıktı yerini Meclis 1.Başkan Vekili Hıdır ŞANLI aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI İmar Komisyon kararının reddine, komisyonun çalışmalarının devamını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyonunun çalışmalarının devamına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:211

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU-İMAR KOMİSYONU KARARI

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI TAHSİS TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:212

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN BELEDİYE BAŞKANI HİKMET ATA NIN YAPTIĞI İŞ VE İŞLEMLERİN ONAYLANMASI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:213

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

İLLER BANKASI A.Ş. DEN 30.000.000,00 (OTUZMİLYON) TL BORÇLANMA

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe komisyon kararının Balıkçı Barınağı yapımı için 5393 Belediye Kanunun 68. Maddesi gereğince İller Bankası A.Ş. den KDV hariç 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL borçlanmanın kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:214

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

2023 MALİ YILINDA UYGULANACAK HARÇ VE TARİFELERİN GÜNCELLENMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe komisyon kararının kabulüne Tarifelerin Ek’ li tabloda görüldüğü gibi güncellenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:215

Konu : İMAR KOMİSYONU

TAPULAMA HARİCİ OLARAK BIRAKILAN ALANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:216

Konu : İMAR KOMİSYONU

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyonunun 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin İdarelerce belirlenecek usul ve esaslar hakkında geçici 2. Madde gereği otopark yönetmeliğinde idarelere verilen tespit yetkisi konuları ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:217

Konu : İMAR KOMİSYONU

Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallerine Ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Askı İtirazı Mahkeme Kararının Yeniden Değerlendirilmesi

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:218

Konu : İMAR KOMİSYONU

Sultanköy Mahallesi 38 Ada 163, 164, 165, 166, 116, 129 ve 127 Parsel Numaralı Taşınmazlara Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İtirazı

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:219

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 4984 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI Yeniçiftlik Mahallesi 4984 Parsel İmar Planı Değişikliği  konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:220

Konu : İMAR KOMİSYONU

KAMARADERE MAHALLESİ ESKİ 5785 PARSEL (YENİ 315 ADA 3 PARSEL) İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI Kamaradere Mahallesi Eski 5785 Parsel (Yeni 315 Ada 3 Parsel) İmar Planı Değişikliği  konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:221

Konu : İMAR KOMİSYONU

MARMARAEREĞLİSİ 205 ADA 1 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI Marmaraereğlisi 205 Ada 1 Parsel İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:222

Konu : İMAR KOMİSYONU

Sultanköy Mahallesi 68 ADA 189 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI Sultanköy Mahallesi 68 Ada 189 Parsel İmar Planı Değişikliği  konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:223

Konu : İMAR KOMİSYONU

DEREAĞZI MAHALLESİ 1224 ADA 12 VE 13 (ESKİ 4110 VE 4111) PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI Dereağzı Mahallesi 1224 Ada 12 ve 13 (Eski 4110 ve 4111) Parsel İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:224

Konu : İMAR KOMİSYONU

Dereağzı Mahallesi Dm02-Tr38, Dm02-Tr38, Dm02-Tr55, Dm02-Tr57,    Dm03-Tr01 Trafoların İsabet Ettiği Sahalar İçin Plan Tadilatı

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI Dereağzı Mahallesi Dm02-Tr38, Dm02-Tr38, Dm02-Tr55, Dm02-Tr57, Dm03-Tr01 Trafoların İsabet Ettiği Sahalar İçin Plan Tadilatı konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:225

Konu : İMAR KOMİSYONU

Yeniçiftlik Mahallesi  Dm06-Tr17 Nolu Trafonun İsabet Ettiği Sahalar İçin Plan Tadilatı Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI Yeniçiftlik Mahallesi  Dm06-Tr17 Nolu Trafonun İsabet Ettiği Sahalar İçin Plan Tadilatı konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:226

Konu : İMAR KOMİSYONU

DEREAĞZI MAHALLESİ 691 ADA 1 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI Dereağzı Mahallesi 691 Ada 1 Parsel İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon kararının reddine, komisyonun çalışmaların  devamını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının reddine, komisyonun çalışmalarının devamına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:227

Konu : İMAR KOMİSYONU

LİKİT KİMYA A.Ş. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Karar  Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI Likit Kimya A.Ş. İmar Planı Değişikliği Talebi konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:05.10.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:228

Konu : İMAR KOMİSYONU

SULTANKÖY MAHALLESİ 38 ADA 112 PARSEL (ESKİ 4079) İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 1. Başkan V. Hıdır ŞANLI Sultanköy Mahallesi 38 Ada 112 Parsel (Eski 4079) İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.