Merhaba, bugün 29 Mayıs 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:47

Konu : 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis 2. Başkan V. Eren DOĞAN 2021 Yılı Faaliyet Raporunu oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Faaliyet Raporu 5 Kabul Oy’ una karşılık (Hikmet ATA, İdris ALTUN, Güven ÇİMEN, Gönül YILMAZ, Bahattin ÇAVDAR), 9 Red Oy (Erol YILMAZ, Atakan ÖZTÜRK, Suat SARI, Doğan ÖZMAN, Serdar ÇOLPAN, Eren DOĞAN, Hatice ALTAY, Mustafa DEMİR, Muharrem ŞEN) ile kabul edilmemiştir. Ancak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen ¾ nisap sağlanamadığı için hukuken onaylanmıştır. 

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:48

Konu : 2 DAİMİ ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan gizli oylama sonucunda; oy çoğunluğunu alan  Meclis Üyesi Erol YILMAZ (9 oy) ve  Meclis Üyesi Muharrem ŞEN (9 oy) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildi. 

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:49

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan açık oylama sonucunda; Bahattin ÇAVDAR, Gönül YILMAZ, Suat SARI, Erol YILMAZ ve Hatice ALTAY’ ın  1 yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:50

Konu : İMAR KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan açık oylama sonucunda; İdris ALTUN, Güven ÇİMEN, Doğan ÖZMAN, Atakan ÖZTÜRK ve Muharrem ŞEN’ in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:51

Konu : HUKUK KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan açık oylama sonucunda; Gönül YILMAZ, Güven ÇİMEN, Serdar ÇOLPAN, Atakan ÖZTÜRK ve Hatice ALTAY’ ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Hukuk Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:52

Konu : ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan açık oylama sonucunda; İdris ALTUN, Bahattin ÇAVDAR, Suat SARI, Erol YILMAZ ve Muharrem ŞEN’ in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:53

Konu : GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan açık oylama sonucunda; Güven ÇİMEN, Gönül YILMAZ, Suat SARI, Eren DOĞAN ve Muharrem ŞEN’ in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:54

Konu : İÇKİLİ YERLER KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan açık oylama sonucunda; Güven ÇİMEN, İdris ALTUN, Atakan ÖZTÜRK, Serdar ÇOLPAN ve Muharrem ŞEN’ in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere İçkili Yerler Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:55

Konu : EĞİTİM, KÜLTÜR, TURİZM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan açık oylama sonucunda; İdris ALTUN, Gönül YILMAZ Atakan ÖZTÜRK, Doğan ÖZMAN ve Muharrem ŞEN’ in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Eğitim, Kültür, Turizm Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:56

Konu : BAŞKAN YARDIMCISI MAAŞI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler neticesinde; 28.03.2022 tarih ve 18407 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 Maddesi gereğince, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Bahattin ÇAVDAR’ ın aylık brüt ücretinin Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 oranında belirlenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:57

Konu : MARMARAEREĞLİSİ MAHALLESİ 436 ADA 1 PARSELDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:58

Konu : MARMARAEREĞLİSİ MAHALLESİ  TRAFO YERİNE İLİŞKİN KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:59

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 1981 VE 1982 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:60

Konu : İLLER BANKASI A.Ş. DEN 30.000.000 (OTUZMİLYON) TL BORÇLANMA

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:61

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAHALLESİ 92 ADA VE 1676 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İTİRAZI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:62

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

BAĞLAR DERESİNİN BATISI İLE D-110 KARAYOLUNUN GÜNEYİNDE KALAN BÖLGEDE KIYI KENAR ÇİZGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ DOLAYISIYLA İLAVE İMAR PLANI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:63

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

MARMARAEREĞLİSİ SİT ALANLARI HARİCİ 4. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI İÇERİSİNDE KALAN 4529 PARSELE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:64

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 7094, 7095, 7096, 7097, 7098 VE 7099 PARSELLER İLE CİVARINI KAPSAYAN ENERJİ NAKİL HATTI KAYNAKLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:65

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

MARMARAEREĞLİSİ MAHALLESİ 0 ADA 11789 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAM LOJMANI YAPILMAK SURETİYLE TÜRKİYE DİYANET VAKFI, MARMARAEREĞLİSİ ŞUBESİ ADINA TAPU DEVRİNİN YAPILMASI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyon kararlarının reddine komisyonların çalışmalarının devamına oylamaya sundu. İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmalarının devamına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:66

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 851 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA DİNİ TESİS ALANI OLARAK AYRILMASI VE HALİHAZIRDA TAŞINMAZ ÜZERİNDE CAMİ BULUNMASI SEBEBİYLE TAPU DEVRİNİN YAPILMASI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:67

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

MARMARAEREĞLİSİ MAHALLESİ 0 ADA 11789 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAM LOJMANI YAPILMAK SURETİYLE TÜRKİYE DİYANET VAKFI, MARMARAEREĞLİSİ ŞUBESİ ADINA TAPU DEVRİNİN YAPILMASI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyon kararlarının reddine komisyonların çalışmalarının devamına oylamaya sundu. İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmalarının devamına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:68

Konu : ARAŞTIRMA KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLERİNİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANLARI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA Araştırma Komisyonunun çalışmalarının devamına kararının  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Araştırma Komisyonunun çalışmalarının devamına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:69

Konu : HUKUK KOMİSYON KARARI

SERVET ÜNAL’ IN MECLİS ÜYELİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA Hukuk Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Hukuk Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


Tarih
:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:70

Konu : ÇEŞMELİ MAHALLESİ 347 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN TÜRKİYE DİYANET    VAKFI MARMARAEREĞLİSİ ŞUBESİ ADINA TAPU DEVRİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:07.04.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:71

Konu : OKUL ARSASI MÜLKİYETLERİNİN DEVRİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.