Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:54

Konu : 2020 MALİ YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

Karar Özeti:2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu Meclisimizce oyçokluğuyla kabul edildi.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:55

Konu : BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ (MECLİS 1. BAŞKAN V.- 2. BAŞKAN V., 2 ASİL KATİP ÜYE - 2 YEDEK KATİP ÜYE)

Karar Özeti: İlk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere;

Meclis 1. Başkan V. olarak Servet ÜNAL seçilmiştir.

Meclis 2. Başkan V. olarak Eren DOĞAN seçilmiştir.

2 Asil Katip Üye olarak Hatice ALTAY ve Bahattin ÇAVDAR seçilmişlerdir.

2 Yedek Katip Üye olarak Serdar ÇOLPAN ve Muharrem ŞEN seçilmişlerdir.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:56

Konu : 2 DAİMİ ENCÜMEN ÜYESİ SEÇİMİ

Karar Özeti: 2 Daimi Encümen Üyesi olarak 1 yıl süreli görev yapmak üzere Güven ÇİMEN ve Eren DOĞAN seçilmişlerdir.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:57

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Plan ve Bütçe Komisyonuna üye olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Güven ÇİMEN, İdris ALTUN, Servet ÜNAL, Doğan ÖZMAN ve Serdar ÇOLPAN Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:58

Konu : İMAR KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: İmar Komisyonuna üye olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Fehmi DUMAN, Gönül YILMAZ, Bahattin ÇAVDAR, Erol YILMAZ ve Atakan ÖZTÜRK Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:59

Konu : HUKUK KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Hukuk Komisyonuna üye olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Muharrem ŞEN, Bahattin ÇAVDAR, Fehmi DUMAN, Serdar ÇOLPAN ve Atakan ÖZTÜRK Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:60

Konu : ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Muharrem ŞEN, Güven ÇİMEN, İdris ALTUN, Suat SARI ve Hatice ALTAY Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:61

Konu : GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Gençlik ve Spor Komisyonuna üye olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bahattin ÇAVDAR, Güven ÇİMEN, İdris ALTUN, Suat SARI ve Eren DOĞAN Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:62

Konu : İÇKİLİ YERLER KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: İçkili Yerler Komisyonuna üye olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bahattin ÇAVDAR, Güven ÇİMEN, Servet ÜNAL, Atakan ÖZTÜRK ve Serdar ÇOLPAN Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:63

Konu : EĞİTİM-KÜLTÜR-TURİZM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti: Eğitim Kültür Turizm Komisyonuna üye olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Gönül YILMAZ, Güven ÇİMEN, Bahattin ÇAVDAR, Hatice ALTAY ve Erol YILMAZ Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:64

Konu : AĞAÇ BUDAMA TARİFESİ

Karar Özeti: 2021 Mali Yılında Tatbik edilmek üzere hazırlanan tarifede ağaç budama ücretinin tekrar incelenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:65

Konu : TAŞIT EDİNİMİ

Karar Özeti: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Birlikçe satın alınan 1 adet 2020 model BMC TGR 1832 L 4X2 şasi üzerine 13+1,5m3 kapasiteli arkadan yüklemeli Çöp Kamyonunun Türkiye Belediyeler Birliğinden  Belediyemize hibe olarak kabul edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:66

Konu : CADDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 52 sayılı kararı ile;Dereağzı Mahallesi 7004 ve 3000 sokak isimlerinin İstiklal Marşı caddesi olarak değiştirilmesine kararının yeniden görüşülmesi için İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:67

Konu : TAŞINMAZ DEVRİ

Karar Özeti: Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 150 ada 1 parsel nolu taşınmazın Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devri konusunun İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:68

Konu : KREDİ KULLANILMASI

Karar Özeti: Başkanlığımıza ait Asfalt Plenti üretim tesislerinde kullanılmak üzere “Muhtelif Cins Agrega Malzemesi Alım İşi” için İller Bankası A.Ş. den Kredi kullanılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:69

Konu : İÇ BORÇLANMA

Karar Özeti: Kilitli parke taşı, beton bordür, beton oluk taşı ve beton elemanları işi için ve 2 adet betonarme hizmet binası dış cephe, çatı ve bina içi bakım onarım yapım işi için İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması için İç Borçlanma konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:70

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (YUSUF AKBULUT)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Yusuf AKBULUT) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:71

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (NEBİLE HEİSTER)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Nebile HEİSTER) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:05.04.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:72

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (BURHAN KIROĞLU)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Burhan KIROĞLU) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:73

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (EMİNE  KIROĞLU)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Emine KIROĞLU) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:74

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (MUSTAFA ELİBOL)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Mustafa ELİBOL) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:75

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Milli Emlak Müdürlüğü) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:76

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (ORHAN TOPUZ, AYTEN SAYCI VE GÜLTEN ÇOLPAN)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Orhan TOPUZ, Ayten SAYCI ve Gülten ÇOLPAN) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:77

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (CEMAL BOZKURT)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Cemal BOZKURT) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:78

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (İNCİBEK AKAY, BURHAN ÇOLPAN, KENAN ÇOLPAN, ÜNAL ÇOLPAN, ŞENOL ÇOLPAN VE REŞAT ÇOLPAN)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (İncibek AKAY, Burhan ÇOLPAN, Kenan ÇOLPAN, Ünal ÇOLPAN, Şenol ÇOLPAN ve Reşat ÇOLPAN) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:79

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (EREN SUNGUR)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Eren SUNGUR) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:80

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (MEHMET KAHRAMAN)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Mehmet KAHRAMAN) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:81

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (BAHRİ ONAR)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Bahri ONAR) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:82

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (OKAN ÇOLPAN)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Okan ÇOLPAN) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:83

Konu : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İTİRAZI (Okan ÇOPLAN)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İtirazı (Okan ÇOLPAN) konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:84

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

(LİMİTED ŞİRKET KURULMASI VE ŞİRKETİN KURULUŞU İÇİN BAŞKANLIK MAKAMINA YETKİ VERİLMESİ)

Karar Özeti: Taş, mıcır,stablize ocakları açılması işletilmesi, satılması ve şirketin kuruluşu için Başkanlık Makamına yetki verilmesi konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının reddine Şirket kurulması için Belediye Başkanı Hikmet ATA’ ya yetki verilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:85

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

(MARMARAEREĞLİSİ MAH. 205 ADA 1 PARSELE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)

Karar Özeti: Marmaraereğlisi Mah. 205 ada 1 parsele ait plan değişikliği konulu İmar Komisyon Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:86

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

(SULTANKÖY MAH. 2809 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ)

Karar Özeti: Sultanköy Mah. 2809 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:87

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

(MARMARAEREĞLİSİ MAH. 264 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDAKİ OTOGAR ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)

Karar Özeti: Marmaraereğlisi Mah. 264 ada 1 parsel numaralı taşınmazdaki otogar alanı plan değişikliği konulu İmar Komisyon Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:88

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

(SULTANKÖY MAHALLESİ 2170 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ)

Karar Özeti: Sultanköymah. 2170 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:89

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

(PARK ALANLARINA İSİM VERİLMESİ)

Karar Özeti: Marmaraereğlisi hudutları içerisindeki tüm isimsiz park alanlarına isim verilmesi konulu İmar Komisyon kararının reddine çalışmalarının devamına Meclisimizce oyçokluğuyla karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:90

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

(YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAH. 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI)

Karar Özeti: Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mah. 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:91

KonuSULTANKÖY MAH. 730 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Sultanköy Mah. 730 parsel numaralı taşınmaza ait plan değişikli konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:92

Konu : SULTANKÖY MAH. 2202 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Sultanköymah. 2202 parsel numaralı taşınmaza ait plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.