Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:67

Konu : SATIŞ

Karar Özeti: İlçemiz Bahçelievler mah. Belediyemize ait 12 pafta 9983 parselde kayıtlı 515,83 m2 taşınmazın veya 9983 parselin ifrazından meydana gelecek parsellerin 5393 Say. Bel. Kan. 18. Madde (e) bendi gereği satışı görüşülmüş olup; 5393 Say. Bel. Kan. 24. Mad. Ve Bel. Mec. Çalışma Yön. 21. Mad. Gereği Plan Bütçe Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No:1/ Oturum:1

Karar No:68

Konu: SATIŞ

Karar Özeti: Belediyemiz hudutları dahilinde 523 ada 5 parselde kayıtlı 420,48 m2’lik taşınmazın 5393 Say. Bel.Kan. 18. Mad. (e) bendi gereği satışı görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Bel. Kan. 24. Mad. ve Belediye Çal. Yönt. 21. Mad. gereği Plan Bütçe Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:69

Konu: KİRALARIN ERTELENMESİ

Karar Özeti: 17.04.2020 tarih ve 7244 Say. Yeni Coronavirüs (Covid19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kan. İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1.maddesi (ç) bendi gereği Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlarda faaliyet gösteren ve coronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira ve ecrimisil borçlarının 3 ay ertelenmesi, faaliyetleri durdurulan veya faaliyetde bulunamayan işletmelerin faaliyetde bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesine ilişkin konunun 5393 Say. Bel. Kan. 24. Mad. gereği Plan Bütçe Kom. Havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih: 06.08.2020

Birleşim No:1/ Oturum:1

Karar No:70

Konu : İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Sultanköy Mah. 730 parselde Sait GİRGİN’e ait uygulama imar planı değişikliğinin 5393 Say. Bel.Kan. 24. mad. ve Bel. Çal. Yönt. 21. Mad. gereği konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:71

Konu: UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti:Marmarereğlisi 563 ada 7,8 ve 9 nolu parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin 5393 Say. Bel. Kan. 24. Mad. ve Belediye Mec. Çal. Yönt. 21. Mad. gereği konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:72

Konu: HASTA NAKİL AMBULANSI ALIMI

Karar Özeti:237 Say. Taşıt Kanunun 10. Mad. gereği Belediyemize 1 adet Hasta Nakil Ambulansı alınması için konunun 5393 Say. Bel. Kan. 24. Mad. gereği Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:73

Konu: PARKA İSİM VERİLMESİ

Karar Özeti: Kamaradere mah. Aslan Sok. 7/11 Özen Tatil Sitesinin bulunduğu parka kendi tarafından ve el emeği ile oyun parkı yapılmış olduğundan; parka 5393 Say.Bel Kan. 18. Mad. (n) bendi gereği Yüksel ERGEN’in isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonuna Havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:74

Konu: TAHSİS

Karar Özeti:İlçe sınırları dahilinde 271 ada, 1 parselde yeni yapılmakta olan Belediyemize ait Ek hizmet binasının 5393 Sayılı Belediye Kan. 75. Mad. (d) bendi gereği tahsisi görüşüldü. 5393 Say.Bel. Kan. 24. mad. gereği İmar Kom. Ve Plan Bütçe Kon. Havalesine Meclisimizce oybirliği karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:75

Konu: ÜYE SEÇİMİ

Karar Özeti:İç Anadolu Bel. Birliği ile Birlik Tüzüğünün 7. Mad. gereği Asil üye olarak Atakan ÖZTÜRK, Yedek üyeliğe Serdar ÇOLPAN’ın seçilmesine Meclisimizce oyçokluğuyla karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:76

 Konu: BORÇLANMA

Karar Özeti:Belediye Başkanlığımıza bağlı birimlerde (yatırımlar) kullanılmak üzere 5393 Sayılı Bel. Kan. 68. Mad. (e) bendi gereği 10.000.000,00 TL (10 milyon) borçlanılması için konunun Plan Bütçe Kom. Havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:77

Konu: BEDELSİZ DEVİR

Karar Özeti:Tekirdağ Büyükşehir Bel. 11 İlçeye Yurt ve Kreş projesi kapsamında “yurt” yapılması amacıyla, Belediyemiz Bahçelievler Mah. 498 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 5393 Sayılı Bel. Kan. 75. Mad. (d) fıkrası gereği bedelsiz devri konusunun 5393 Say. Bel. Kan. 24. Mad. gereği Plan Bütçe ve İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:78

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI

Karar Özeti: Belediyemize ait Ceditalipaşa Mah. 11645 parselde kayıtlı taşınmazın Belediyemizin prim borçlarına karşılık SGK kurumuna devri ilçeye SGK binası yapılması şartı ve devir işlemi ile ilgili SGK’nın yasal prosedürü konusunun incelenmesi hususunda araştırma yapılmasına konu hakkında görüşmelerin devamına İmar Komisyonunca karar verilmiştir.İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:79

 Konu: PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI

Karar Özeti: Belediyemize ait Ceditalipaşa Mah. 11645 parselde kayıtlı taşınmazın Belediyemizin prim borçlarına karşılık SGK kurumuna devri ilçeye SGK binası yapılması şartı ve devir işlemi ile ilgili SGK’nın yasal prosedürü konusunun incelenmesi hususunda araştırma yapılmasına konu hakkında görüşmelerin devamına Plan Bütçe Komisyonunca karar verilmiştir. Plan Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:80

 Konu: İMAR KOMİSYON KARARI

Karar Özeti:Sultanköy Mah. 2202 nolu parselin nazım ve uygulama imar planı değişikliğine ait İmar Komisyon kararının 3194 Sayılı İmar Kan. 8/b mad. gereği kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:81

 Konu: İMAR KOMİSYON KARARI

Karar Özeti:İlçemiz Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mah. kıyı kesimine ait 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı yapım işine ait 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarının çalışmalarının devamına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:82

Konu: ARAŞTIRMA KOMİSYON RAPORU

Karar Özeti:59 FE 799 plakalı Ford Ecunovan ile 59 PL 470 plakalı Tata Telcoline marka atıl araçların akıbeti ile ilgili olarak çalışmaların devamı konulu Araştırma Komisyon Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:83

 Konu: KİRA TALEBİ

Karar Özeti:S.S44 Nolu Marmaraereğlisi Kamyoncular Mot. Taş. Koop. İlgi dilekçesi ile Bahçelievler Mah Atatürk Bulvarı Belediye garajı karşısında bulunan boş park alanının 20 yıllığına kiralama talebinin Plan Bütçe Kom. Ve İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:84

 Konu: ENCÜMEN ÜYESİ SEÇİMİ

Karar Özeti:Encümen üyesi Mustafa DEMİR’in istifası nedeni ile yeni üye seçimi 5393 Say. Bel. Kan. 33. Mad. (b) bendi gereği kapalı oy ile yapılmış olup, 10 oy alan Hatice ALTAY Meclis oy çokluğuyla Encümen üyesi seçildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:85

 Konu: PAZAR KURULMASI

Karar Özeti:Dereağzı Mah. bölgenin özellikle yazın yoğun olduğundan dolayı 7001 Sok üzerinde Pazar kurulması konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:86

 Konu: SORU ÖNERGESİ

Karar Özeti:Meclis Üyesi. Mustafa DEMİR’in (Belediyemiz hudutları dahilinde bir parselde birden fazla blok yapılmak suretiyle oluşturulan yatay kat irtifaklı parsellerde bağımsız bölüm başına düşen arsa payı konusunda uygulamada bazı sorunlar yaşandığı, konu hakkında soruna çözüm getirmek amacıyla tüm İlçe sınırlarımızda uygulamaya esas olacak bir plan geliştirilmesi hususunda çalışma yapılması) konulu önergesinin İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:2

Karar No:87

 Konu: EK HİZMET BİNASININ ADALET BAKANLIĞINA TAHSİSİ

Karar Özeti:İmar Komisyon Kararı (Belediyemize ait 271 ada 1 parselde yer alan 2 katlı Ek hizmet binasının 5393 Say. Bel.Kan. 75. Mad. (d) bendine istinaden Adliye Binası olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığına 3 yıllığına tahsis edilmesine komisyonca oybirliği ile karar verildi.) Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:2

Karar No:88

 Konu: İMAR KOMİSYON KARARI

Karar Özeti:İmar Komisyon Kararı (Belediyemiz hudutları dahilinde bir parselde birden fazla blok yapılmak suretiyle oluşturulan yatay kat irtifaklı parsellerde bağımsız bölüm başına düşen arsa payı konusunda uygulamada bazı sorunlar yaşandığı, konu hakkında soruna çözüm getirmek amacıyla tüm İlçe sınırlarımızda uygulamaya esas olacak bir plan geliştirilmesi hususunda çalışma yapılması konulu önergenin etraflıca değerlendirilmesi bir blokta zemin kat ayrı üst kat ayrı bağımsız bölüm yapılması durumunda arsa payı konusunda tereddüt oluştuğundan çalışmaların devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi.) Komisyonun çalışmaların devamı kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:2

Karar No:89

 Konu: PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI

Karar Özeti:Plan Bütçe komisyon kararı (Hasta Nakil Ambulansı alınması) “Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 72 sayılı kararı gereği ilçemiz hudutlarında ikamet eden yatalak hasta ve engelli vatandaşlarımızın ilgili sağlık kuruluşlarına nakli hizmetinin yapılması için belediyemize bir adet hasta nakil ambulansı alınmasına 237 sayılı Taşıt Kan. 10. Mad. gereğince oybirliği ile karar verilmiştir.” Plan Bütçe kom. Kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:2

Karar No:90

 Konu: PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI

Karar Özeti: Plan Bütçe Kom. Kararı  (Belediyemize ait 271 ada 1 parselde yer alan 2 katlı Ek hizmet binasının 5393 Say. Bel.Kan. 75. Mad. (d) bendine istinaden Adliye Binası olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığına 3 yıllığına tahsis edilmesine komisyonca oybirliği ile karar verildi.)  Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.08.2020

Birleşim No: 1/Oturum:2

Karar No:91

 Konu: PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI

Karar Özeti:Plan Bütçe Komisyon kararı (Coranavirüs nedeniyle kira ertelenmesi) “17.04.2020 tarih ve 7244 Say. Yeni Coronavirüs (Covid19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kan. İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1.maddesi (ç) bendi gereği Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlarda faaliyet gösteren ve coronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira ve ecrimisil borçlarının 3 ay ertelenmesi, faaliyetleri durdurulan veya faaliyetde bulunamayan işletmelerin faaliyetde bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.” Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.