Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:134

Konu : KADRO İPTALİ-BÜTÇE AKTARIMI- MÜDÜRLÜK ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

(İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne aktarılması konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis  Başkanı Hikmet ATA İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Hukuk Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:135

Konu : İLLER BANKASI A.Ş.’ DEN 5.000.000,00 TL (BEŞMİLYON) BORÇLANMA

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İller Bankası A.Ş. den KDV dahil 5.000.000,00TL (Beşmilyon) borçlanılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:136

Konu : 2022 MALİ YILI EK BÜTÇE

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA 2022 Mali Yılı İçin Hazırlanan Ek Bütçe konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:137

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 9419 VE 9818 PARSELE İLİŞKİN TALEP

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Yeniçiftlik Mahallesi 9419 Ve 9818 Parsele İlişkin Talep konusunu oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Belediye Meclisimizin 03.03.2022 tarih 41 sayılı Kararıyla imar planı değişikliği yapılarak Kurumumuz adına ihdas edilen, imar planında cami alanı olarak ayrılmış 9818 nolu parsel ile önceden cami olup aynı karar ile otoparka dönüştürülen Türkiye Diyanet Vakfı’na ait 9419 nolu parselin adı geçen meclis kararı gereği takas edilmesine, takas işlemi için Belediye Başkanına yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi ‘e’ bendi uyarınca meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:138

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 234 ADA 1 VE 2 PARSELE İLİŞKİN TALEP

OTEL ALANININ KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:139

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 2517 PARSELE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK KURUM GÖRÜŞÜ TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:140

Konu : İÇKİLİ YERLER KOMİSYONU

İÇKİLİ YERLER BÖLGESİ

ÇİFTLİK ET MANGAL RESTAURANT

Karar Özeti: Yeniçiftlik Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No.187 adresindeki Çiftlik Et Mangal isimli Restaurantı işletmekte olan Mustafa PAMUK’un işyerinin içkili yerler bölgesine alınması  talebinin reddine İçkli yerler komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda Belediye Meclisince de İçkili Yerler Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:141

Konu : ARAŞTIRMA KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLERİNİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI

Karar Özeti: 17.05.2021 tarih ve 117 nolu Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş ve 14.07.2021 tarih ve 1313 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olan Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planları ile ilgili araştırmalarımız devam etmekte olup, çalışmalarımızın devamına Araştırma Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda Araştırma Komisyon kararının kabulüne çalışmalarının devamına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:142

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

İLLER BANKASI A.Ş. DEN 20.000.000,00 TL BORÇLANILMASI

Karar Özeti: Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından konunun Mecliste görüşülmesi yönünde oy çokluğu ile karar almış olup, Meclis Başkanı Hikmet ATA 20.000.000,00 borçlanma konusunu oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 20.000.000,00 borçlanma oyçokluğu ile red edildi. CHP Grup Başkan V. Eren DOĞAN’ın önermesi ile 10.000.000,00 borçlanma oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucunda oyçokluğu ile  10.000.000,00 TL borçlanılmasının kabulüne karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:143

Konu : İMAR KOMİSYONU

MARMARAEREĞLİSİ MAH.436 ADA 1 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZIN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE KONUT ALANI OLARAK DEĞİŞTİRLMESİ TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, talep konusu taşınmazın meri nazım imar planında ‘Yönetim Merkezi Alanı’, meri uygulama imar planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak belirlendiği görülmüştür. Parselin konut alanına dönüştürülmesinin bölgeye ilave nüfus getireceği anlaşılmıştır. Talep konusu parselin de içerisinde bulunduğu, Marmaraereğlisi Sit Alanları Harici İmar Planı bölgesinde revizyon yapılması amacıyla ilgili Kurumlardan görüşlerin alınması çalışmalarının devam ettiği görüldüğünden, talebin imar planı revizyonu çalışması kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:144

Konu : İMAR KOMİSYONU

SULTANKÖY MAHALLESİ 1981 VE 1982 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:145

Konu : İMAR KOMİSYONU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN 400 KV (DELİKLİKAYA-TEKİRDAĞ DGKÇSA) BRŞ. N. YÜZER SANTRAL T BAĞLANTI HATTI KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:146

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3108 PARSELE İLİŞKİN ASKI İTİRAZI(MUHYETTİN EDİZ)

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:147

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3108 PARSELE İLİŞKİN ASKI İTİRAZI(MEHMET DEĞİRMANCI)

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:148

Konu : İMAR KOMİSYONU

DEREAĞZI MAHALLESİ 8758, 8759 VE 8760 PARSELLERE AİT İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, bölgeye ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2022 tarih 780 sayılı Kararı ile onaylandığı, 20.06.2022 – 21.07.2022 tarihleri arasında ilan edildiği ve devamında kesinleştiği anlaşılmıştır. Hazırlanan teklifin, kesinleşen ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Açıklanan nedenlerle teklif edilen ilave uygulama imar planının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:149

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 7094, 7095, 7096, 7097, 7098 ve 7099 PARSELLERİ KAPSAYAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, bölgeye ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2022 tarih 654 sayılı Kararı ile onaylandığı, ilan edildiği ve devamında kesinleştiği görülmüştür. Hazırlanan teklifin, mevcut parselasyon durumuna uygun olarak belirlendiği, yapılanma koşullarında farklılık içermediği anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle teklif edilen uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda;  İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:150

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 4992 VE 4993 PARSELLERDE İMAR PLANINA İLİŞKİN TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ

Karar Özeti: Yapılan inceleme neticesinde, talep konusu yolun 7 metre olarak başlayıp 11.50 metre olarak devam ettiği, yolun bütünüyle 7 metre olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:151

Konu : İMAR KOMİSYONU

SULTANKÖY MAHALLESİ 108 ADA 3 PARSEL

Karar Özeti: Yapılan incelemeler sonucunda, yapılanma koşullarının meri nazım imar planında kararlaştırılan yoğunluk değerleri uyarınca belirlendiği, yapı adasındaki diğer parsel maliklerinin talebinin bulunmadığı ve parsel bazlı plan değişikliğinin yapılamayacağı, talebin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesinde yer alan “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır” ibaresine tamamen aykırı olduğu anlaşıldığından talebin reddine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:152

Konu : 7144, 7145, 7146 VE 7147 PARSELLERİN YAPILANMA KOŞULU HK.

Karar Özeti: ; Belediyemiz hudutlarında bulunan 7144, 7145, 7146 ve 7147 parsellerin malikince parselinin 1989 yılında onaylanan imar planından %40 taban oturumu hakkının olduğu, meri imar planında bu hakkın %25’ e düşürüldüğü beyan edilerek mağduriyetinin giderilmesi adına tekrardan %40’a çıkarılmasını ve toplam emsal değerinin de artırılması görüşülmesi hususudur. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:153

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

İLLER BANKASI A.Ş. DEN 5.000.000,00 TL BORÇLANILMASI

Karar Özeti: Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde İller Bankası A.Ş. den KDV dahil 5.000.000,00 borçlanılmasına oybirliğiyle karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:154

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

2022 MALİ YILI EK BÜTÇE

Karar Özeti: 2022 Mali Yılı Ek bütçesinin komisyonumuzca görüşülmesi sonucunda, çalışmaların devamına karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih:01.09.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:155

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU-HUKUK KOMİSYONU

KADRO İPTALİ-BÜTÇE AKTARIMI-MÜDÜRLÜK ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

(İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ)

Karar Özeti: Plan ve Bütçe Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kalan 2022 yılı ödeneklerinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne aktarılmasına oybirliği ile kabul edilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Hukuk Komisyonumuzca yapılan görüşmeler neticesinde 07.07.2022 tarih ve 117 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuş olan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün ekte sunulan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin uygun olduğuna, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereğince kabulüne komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda Hukuk Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Meclis  Başkanı Hikmet ATA 4. Dereceli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü boş kadrosunun kaldırılmasını  oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 4. Dereceli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü boş kadrosunun kaldırılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:06.09.2022

Birleşim No:2/ Oturum: 1

Karar No:156

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

2022 MALİ YILI EK BÜTÇE

Karar Özeti Yapılan oylama neticesinde, Erol Yılmaz, Suat SARI ve Hatice ALTAY’ ın teklif verdiği üzere 44.000.000,00 TL ( Kırkdörtmilyon ) oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.