Merhaba, bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

MART AYI TOPLANTI TARIHI: 05.03.2020

TOPLANTI SAATI: 14.00 29 NOLU KARAR

KONU: TAM ZAMANLI SOZLE§MELI VETERINER HEKIM §ALI§TIRILMASI.

 

GÜNDEM:       Kurumumuz      sorumluluk alanlarında sokak hayvanları  ile ilgili  yükümlülüklerin  yerine getirilmesi izin 5393 Sayili Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince tam zamanlı sÖzIeşmeIi Veteriner Hekimin çalıştırılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

30 NOLU KARAR

 

KONU : GEÇİCİ (MEVSİMLİK İŞÇİ ARAŞTIRILMASI)

 

GÜNDEM : Yaz mevsimi nedeniyle ilçemizde oluşan yoğunluktan dolayı Müdürlüklerin ihtiyaçları bulunmaktadır. 5620 Sayılı Kanunun 3 uncu maddesinin 2.fikrasinin .(c) bendi ile geçici 1nci maddesi hükümleri gereğince toplam norm kadro memur sayısının %20 sini geçmemek üzere Belediyemizde 2020 yılı igerisinde 33x5.29=174,57 adam/ay geçici işçi araştırılmasına  Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

31 NOLU KARAR

 

KONU: İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

GÜNDEM: İmar Komisyon kararı: İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde bulunan ÇAVDAR Sokağın adının BEYTULLAH Sokak olarak değiştirilmesi talebidir. Yapılan görüşmeler neticesinde, BEYTULLAH isminin ayni zamanda “Allah’ın evi-Kâbe“ anlamına geldiği göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca yerinde yapılan tespitte sokak isminin değişmesi durumunda isim değişikliğinden etkilenecek herhangi bir adresin bulunmadığı görülmüştür. Bahçelievler Mah. ÇAVDAR Sokağın isminin BEYTULLAH Sokak olarak değiştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İmar komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

32 NOLU KARAR

 

KONU: İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLARIN GÖRÜLMESİ

 

GÜNDEM : Plan ve Bütçe Komisyon kararı : Hurda araçların satışının görüşülmesi. Makine Kimya Sanayine yazı yazıldığı ve cevabinin beklenmesi nedeniyle, Plan ve Bütçe Komisyonunun

çalışmalarının devam etmesineMeclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 33 NOLU KARAR

KONU : GÖREVLENDİRME

GÜNDEM : Avrupa Birliği Projelerinin yürütülmesi izin gereken işlemlerle ilgili olarak Belediyemiz adına Mennan YILDIRIM’a yetki verilmesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.


34   NOLU KARAR

 

KONU: GÖREVLENDİRME

 

GÜNDEM : Almanya’ dan Kardeş Belediyesi işlemleri yapılması izin Belediyemiz tarafından Mennan YlLDIRIM’in görevlendirilmesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

35   NOLU KARAR

 

KONU: ARAŞTIRMA KOMISYONU KURULMASI

 

GUNDEM: Kurumumuz envanterinde kayıtlı olan 59 FE 799 ve 59 PL 470 plakalı atıl araçların kayıp oldukları tespit edilmiş olup, tutanakları tutulmuştur. Araçların akıbeti ile ilgili olarak 3 kişilik araştırma komisyonu kurulmasına, komisyona üye olarak Hatice ALTAY, Gönül YILMAZ ve Suat SARI’ nın seçilmesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.