Merhaba, bugün 29 Mayıs 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

                           

Tarih:03.09.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:92

Konu : 2021 YILI MALİ YILI BÜTÇESİ

Karar Özeti:2021 Mali Yılı Bütçesinin görüşmesi 27.08.2020 tarih ve 402 nolu kararı ile  5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereği Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No:1/ Oturum:1

Karar No:93

Konu: 2008 MODEL VOLVO MARKA GREYDERİN SATIŞI İÇİN ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ.

Karar Özeti: 2008 Model Volvo marka greyderin bakım, onarım, tamiri, ekonomik olmadığından ve işletme maliyeti yüksek olduğundan satışı için Encümen yetki verilmesi konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:94

Konu: İLÇEMİZ SULTANKÖY MAH. 2765 VE 2980 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Sultanköy Mah. 2765 ve2980 parsel numaralı taşınmazların uygulama imar planı değişikliği konusunun Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarih ve 22 sayılı kararına istinaden hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.mad. gereği konunun İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih: 03.09.2020

Birleşim No:1/ Oturum:1

Karar No:95

Konu : İLÇEMİZ SULTANKÖY MAH. 3821 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Sultanköy Mah. 3821 parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planı değişikliği konusunun Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarih ve 26 sayılı kararına istinaden hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.mad. gereği konunun İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih: 03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:96

Konu: İLÇEMİZ SULTANKÖY MAH. 502 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Sultanköy Mah. 502 parsel numaralı taşınmazın uygulama imar planı değişikliği konusunun Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarih ve 25 sayılı kararına istinaden hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.mad. gereği konunun İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:97

Konu: İLÇEMİZ SULTANKÖY MAH. 723,756,757 VE 758 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Sultanköy Mah. 756,757 ve 758 parsel numaralı taşınmazların uygulama imar planı değişikliği konusunun Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarih ve 23 sayılı kararı ve 723 parsel numaralı taşınmaza ait Marmaraereğlisi Belediyesine Meclisine ait 07.03.2019 tarih ve 24 sayılı kararına  istinaden hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.mad. gereği konunun İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:98

Konu: PARKA İSİM VERİLMESİ

Karar Özeti: Ceditalipaşa Mah. Gelincik Sok. da bulunan park alanına Şehit Muhsin YAZICIOĞLU adının verilmesi konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Mad. gereği konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:99

 Konu: İMAR KOMİSYON KARARI  (MUSTAFA DEMİR’İN ÖNERGESİ)

Karar Özeti:19.08.2020 tarihli İmar Komisyon toplantı tutanağı (İlave plan notu geliştirilmesi konulu ) kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:100

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI (İLÇEMİZ DEREAĞZI MAHALLESİNDE PAZAR KURULMASI)

Karar Özeti: Dereağzı Mahallesi 7001. Sokak üzerinde Perşembe günleri Pazar kurulması konusunda İmar Komisyonunun Pazar kurulmasının uygun olduğuna dair kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:101

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI VE PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI (SS 44 NOLU KAMYONCULAR MOT. TAŞ. KOOP. PARK ALANINI  KİRALAMA TALEBİ)

Karar Özeti: SS 44 Nolu Kamyoncular Mot. Taş. Kooperatifinin Bahçelievler Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Garajı karşısında bulunan park alanının 20 yıllığına kiralama talebinin görüşülmesi konusunun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Mad. (c ) bendinde park alanlarında hangi kullanımların yer alabileceği açıkça belirtildiğinden mevzuata uygun olmadı görüldüğünden İmar Komisyonunun ve Plan Bütçe Komisyonunun red kararları. Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:102

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI VE PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI (BEDELSİZ DEVİR)

Karar Özeti:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 11 İlçeye Yurt ve Kreş projesi kapsamında “yurt” yapılması amacıyla, Belediyemiz Bahçelievler Mah. 498 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın bedelsiz devri konusunun  İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunun parselin imar planında amacına uygun olarak “yurt” yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.mad. (e ) bendi gereği 3 yıl içerisinde inşaata başlamak kaydıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılması kararlarının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:103

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI (KAMARADERE MAH. ASLAN SOK. 7/11 ÖZEN TATİL SİT. BULUNDUĞU BÖLGEDEKİ PARKA İSİM VERİLMESİ.)

Karar Özeti: Kamaradere mah. Aslan Sok. 7/11 Özen Tatil Sitesinin bulunduğu bölgedeki parka isim verilmesi konusunun İmar Komisyonunda görüşülerek  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Mad. (g) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için teklifin gerçekleşmeden önce yapılması gerekmektedir. İdarece kabul görebilecek bir park düzenlenmesi teklifin yeniden yapılması halinde talep değerlendirilecektir kararını Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:104

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI ( MARMARAEREĞLİSİ MAH. 563 ADA 6-7-8 PARSELLERE İLİŞKİN NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ)

Karar Özeti: Marmaraereğlisi Mah. 563 ada 6-7-8 parsellere ilişkin talep üzerine nazım ve uygulama imar planı değişikliği konusunun İmar Komisyonunda görüşülerek hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğu ve onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir.Yapılan açık oylama sonucu İmar Komisyonunun kararının kabulüne 5216 Sayılı Kanunun 7/b maddesi gereği onaylamak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:105

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI (SULTANKÖY MAH. 730 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ)

Karar Özeti:Sultanköy Mah. 730 nolu parselin uygulama imar planı değişikliğine ait İmar Komisyon kararının 3194 Sayılı İmar Kan. 8/b mad. gereği kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:106

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI VE PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI (523 ada 5 parselde kayıtlı 420,48 m2 lik taşınmazın satışı)

Karar Özeti:523 ada 5 parselde kayıtlı 420,48 m2’lik taşınmazın satışı konusunda İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonlarına ait parselin ihale usulü ile satılmak üzere Encümene yetki verilmesi kararlarının oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:107

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI VE PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARI (BAHÇELİEVLER MAH. 12 PAFTA 9983 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZIN VEYA 9983 PARSELİN  İFRAZINDAN MEYDANA GELEBİLECEK PARSELİN SATIŞI)

Karar Özeti:Bahçelievler Mah. 12 pafta 9983 parselde kayıtlı 515,83 m2’lik taşınmazın veya 9983 parselin ifrazından meydana gelebilecek parsellerin satışı  konusunda İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunun meclise iadesi kararları Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:108

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI (YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAH. KIYI KESİMİNE AİT  1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI YAPIM İŞİNE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ)

Karar Özeti: Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallerinin kıyı kesimine ait 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı yapım işine istinaden yapılan revizyon planlarının İmar Komisyonunca uygun olduğuna onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinde sakınca olmadığına ait kararı Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:109

Konu: İMAR KOMİSYONU VE PLAN BÜTÇE KOMİSYON KARARLARI (CEDİTALİPAŞA MAH. 11645 PARSELDE KAYITLI YAŞINMAZIN SGK KURUMUNA DEVRİ)

Karar Özeti:Belediyemize ait Ceditalipaşa Mah. 11645 parselde kayıtlı taşınmazın Belediyemizin Prim borçlarına karşılık SGK kurumuna devri konusuna ait İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunun İlçeye SGK binası yapılması şartı ve devir işlemi ile ilgili SGK’nın yasal prosedürü konusunun incelenmesi hususlarında araştırma yapılmasına konu hakkında görüşmelerin devamına kararları Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:110

Konu: ARAŞTIRMA KOMİSYONU KARARI (59 FE 799 PLAKALI FORD ECUNOVAN İLE 59 PL470 PLAKALI TATA TELCOLİNE MARKA ATIL ARAÇLARIN AKIBETİNİN ARAŞTIRILMASI)

Karar Özeti:Araştırma Komisyonuna havale edilen kurumumuza ait kayıp araçların araştırılması konusunun yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan ifadeler birbiri ile çeliştiği için olayın Yargıya intikal ettirilmesine kararı Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:111

Konu: PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU (10.000.000,00 TL BORÇLANILMASI)

Karar Özeti:Belediye Başkanlığımıza bağlı birimlerde kullanılmak üzere (yatırımlar) 10.000.000,00 TL borçlanılması için Plan Bütçe Komisyonunun borçlanılma yapılması kabul kararının reddine çalışmaların devamına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.09.2020

Birleşim No: 1/Oturum:2

Karar No:112

Konu: SPOR KULÜBÜNE ARSA TAHSİSİ İLE BİRLİKTE TESİS TALEBİ

Karar Özeti:Konunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Mad. gereğince İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havale sine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.