Merhaba, bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

 

 

KARAR NO: 75

KONU: MECLİS BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve gizli oylama neticesinde; Meclis 1. Başkan V. Olarak Hakkıcan ALÇAN  seçilmiştir. Meclis 2. Başkan V. Olarak Abbas ATEŞ  seçilmiştir. 2 Asil Katip Üye Olarak Caner ERTAÇ ve Gönül YILMAZ   seçilmişlerdir. 2 Yedek Katip Üye Olarak Cumhur KÜREŞOĞLU ve Murat TIRMIKÇI   seçilmişlerdir.

 

KARAR NO: 76

KONU: İKİ DAİMİ ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve gizli oylama neticesinde; İki Daimi Encümen Üyesi olarak Ceng ÖZDOĞAN ve Halide AVLU seçilmişlerdir.

 

KARAR NO: 77

KONU: İHTİSAS KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİMİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler, öneriler  ve açık oylama neticesinde;

Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 yıl süreli görev yapmak üzere  üye olarak;  Halide AVLU, Ceng ÖZDOĞAN, Cumhur KÜREŞOĞLU, Gönül YILMAZ Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

İmar  Komisyonuna 1 yıl süreli görev yapmak üzere  üye olarak; Habip DURMAN, Uğur KAYA, Hakkıcan ALÇAN ve Nilüfer TEMUR Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

Hukuk Komisyonuna 1 yıl süreli görev yapmak üzere  üye olarak;  Abbas ATEŞ, Caner ERTAÇ, Ceng ÖZDOĞAN ve Hürfettin NALBANT Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

Çevre ve Sağlık Komisyonuna 1 yıl süreli görev yapmak üzere  üye olarak;  Cumhur KÜREŞOĞLU, Murat TIRMIKÇI, Habip DURMAN ve Onur YAVAŞ Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

Eğitim, Kültür, Turizm Komisyonuna 1 yıl süreli görev yapmak üzere  üye olarak; Abbas ATEŞ, Cumhur KÜREŞOĞLU, Murat TIRMIKÇI ve Gökan MİNAZ Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

Gençlik ve Spor Komisyonuna 1 yıl süreli görev yapmak üzere  üye olarak; Uğur KAYA, Caner ERTAÇ, Murat TIRMIKÇI ve Onur YAVAŞ  Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

Tarife ve Özel Bölgeler Komisyonuna 1 yıl süreli görev yapmak üzere  üye olarak; Hakkıcan ALÇAN, Habip DURMAN, Uğur KAYA ve Hürfettin NALBANT Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kültür Sanat Komisyonuna 1 yıl süreli görev yapmak üzere  üye olarak;  Cumhur KÜREŞOĞLU, Abbas ATEŞ, Gökan MİNAZ ve Mustafa Ender TÜRKER Meclisimizce oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

KARAR NO: 78

KONU: MECLİS TOPLANTILARININ SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ CİHAZLARLA KAYDEDİLMESİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Meclis toplantısının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 79

KONU: TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYE SEÇİMİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Trakya Belediyeler Birliğine Asil Üye olarak Cumhur KÜREŞOĞLU ve Abbas ATEŞ, Yedek Üye Olarak Caner ERTAÇ’ın seçilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 80

KONU: TARİHİ KENTLER BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYE SEÇİMİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine Asil Üye olarak Uğur KAYA, Yedek Üye Olarak Murat TIRMIKÇI’nın seçilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 81

KONU: İÇ ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYE SEÇİMİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; İç Anadolu Belediyeler Birliğine Asil Üye olarak Caner ERTAÇ, Yedek Üye Olarak Habip DURMAN’ın seçilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 82

KONU: MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYE SEÇİMİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Marmara Belediyeler Birliğine Asil Üye olarak Hakkıcan ALÇAN, Yedek Üye Olarak Cumhur KÜREŞOĞLU’nun seçilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 83

KONU: OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİNE ÜYE SEÇİMİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Marmaraereğlisi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Asil Üye olarak Meclis Üyesi Ceng ÖZDOĞAN ve  Meclis Üyesi Nilüfer TEMUR, Yedek Üye Olarak Meclis Üyesi Caner ERTAÇ ve Meclis Üyesi Murat TIRMIKÇI’ nın  seçilmelerine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 84

KONU: SİVİL TOPLUM DERNEKLERİ İLE GÖRÜŞME VE SÖZLEŞME YAPMAK ÜZERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YETKİ VERİLMESİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Sivil Toplum Dernekleri ile Görüşme ve Sözleşme Yapmak Üzere Belediye Başkanı Mustafa Onur BOZKURTER’ e yetki verilmesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 85

KONU: MEMURLARA AİT SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDENMESİ VE YETKİLİ SENDİKA İLE SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Memurlara Ait Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi ve Yetkili Sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalanması hususunda Belediye Başkanı Mustafa Onur BOZKURTER’ e yetki verilmesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 86

KONU: TAHSİS SÜRESİNİN UZATILMASI

GENÇLİK MERKEZİ BİNASI 516 ADA 1 PARSEL

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; 158 ada 12 nolu (yeni 516 ada 1) parselde bulunan Gençlik Merkezi Binasının Marmaraereğlisi Kaymakamlığına tahsis süresinin 1 yıl uzatılması talebinin  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 87

KONU: KAMUYA TAHSİS KARARI

BANKA HESAPLARI

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde Belediye Başkanlığımız adına açılmış Posta Hesabı ve Banka Hesapları için; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi kapsamında Kamuya Tahsis Kararı alınmasına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 88

KONU: KAMUYA TAHSİS KARARI

DEMİRBAŞ TAŞINIR, TAŞINMAZ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi hükümleri gereğince Belediyemize ait ve fiilen kamuya tahsisli olarak kamu hizmetinde kullanılmakta olan taşınmaz, taşınır ve demirbaş niteliğindeki tüm mallar hakkında “Kamuya Tahsis Kararı” alınmasına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 89

KONU: 2024 MALİ YILINDA UYGULANAN HARÇLAR VE TARİFELERİN GÜNCELLENMESİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; 2024 Mali Yılında Uygulanan Harçlar Ve Tarifelerin güncellenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 90

KONU: BORÇLANMA YETKİSİ VERİLMESİ

TARİH:13.04.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; İller Bankası teminat mektubu ve/veya belediyemiz alacaklarının temliki ya da mevzuat kapsamında belediyemizce verilecek sair teminatlar karşılığında kamu ve özel bankalardan nakdi borçlanma için Belediye Başkanı Mustafa Onur BOZKURTER’ e yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.KARAR NO: 91

KONU: 2023 FAALİYET RAPORU

TARİH:16.04.2024

BİRLEŞİM NO:2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; 2023 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 92

KONU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

2024 MALİ YILINDA UYGULANAN HARÇLAR VE TARİFELERİN GÜNCELLENMESİ

TARİH:17.04.2024

BİRLEŞİM NO: 3 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Mustafa Onur BOZKURTER; Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının, 2024 Mali Yılında Uygulanacak Harçlar ve Tariflerin Ek’li listede sunulduğu şeklide güncellenmesinin kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 93

KONU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

TAHSİS SÜRESİNİN UZATILMASI

GENÇLİK MERKEZİ BİNASI

TARİH:17.04.2024

BİRLEŞİM NO: 3 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Mustafa Onur BOZKURTER; Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne 158 ada 12 nolu (yeni 516 ada 1) parselde bulunan Gençlik Merkezi Binasının, Marmaraereğlisi Kaymakamlığına tahsis süresinin 1 yıl uzatılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 94

KONU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

BORÇLANMA YETKİSİ VERİLMESİ

TARİH:17.04.2024

BİRLEŞİM NO: 3 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Mustafa Onur BOZKURTER; Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü  oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 9 kabul 5 red (Hürfettin NALBANT, Gönül YILMAZ, Gökan MİNAZ, Onur YAVAŞ, M.Ender TÜRKER) oyuna karşılık  Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne İller Bankası teminat mektubu ve/veya belediyemiz alacaklarının temliki ya da mevzuat kapsamında belediyemizce sair teminatlar karşılığında kamu ve özel bankalardan nakdi borçlanma için Belediye Başkanı Mustafa Onur BOZKURTER’e yetki verilmesine  Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.