Merhaba, bugün 29 Mayıs 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:202

Konu : MECLİS 1. BAŞKAN V. SEÇİMİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda CHP Grup Başkan V. Eren DOĞAN söz alarak grubu adına Hıdır ŞANLI yı önerdi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun19. Maddesi gereğince seçimim gizli oylama ile yapılması gerektiğinden seçim için oy pusulaları dağıtıldı. Katip üyeler tarafından yapılan sayım sonucunda toplam 14 oy kullanıldığı görüldü.9 kabul oyunun Hıdır ŞANLI olarak kullanıldığı, 4 boş, 1 geçersiz (2 izinli meclis üyesi) görüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince Meclis 1. Başkan V. Olarak Hıdır ŞANLI seçilmiştir.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:203

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 1676 PARSELE İLİŞKİN İSTİNAF KARARI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Sultanköy Mahallesi 1676 parsele ilişkin istinaf kararı konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:204

Konu : MAHALLE SINIRI TESPİTİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Çorlu İlçesi Seymen Mahallesi 94 ada 21 parsel, 114 ada 25, 26, 27 ve 28 parsellerin bulunduğu alanının Mahalle Sınırının tespiti konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:205

Konu : MARMARAEREĞLİSİ 9153 VE 9154 PARSELLERE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi 9153 Ve 9154 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:206

Konu : TAKAS İŞLEMİ İÇİN ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ

(GEREN MEVKİİ 272 ADA 5 PARSEL)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Geren Mevkii 272 ada 5 parselin takas işlemi için Encümen Yetki verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:207

Konu : CADDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Cadde isim değişikliği talebi konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:208

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 2512 VE 2513 PARSELLER TAKAS TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Sultanköy Mahallesi 2512 ve 2513 parseller ile ilgili takas talebi konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA konunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan Bütçe komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:209

Konu : PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

DÖRT MEVSİMDE TARIMSAL ÜRETİMDE MARMARAEREĞLİSİ PROJESİ EŞ FİNANSMAN DESTEĞİNİN GÜNCELLENMESİ

Karar Özeti: Plan Bütçe Komisyonunun 22.11.2022 tarihli toplantı tutanağı Yasemin SOYLU tarafından okundu. “Dört mevsimde tarımsal üretimde Marmaraereğlisi Projesi eş finansman desteğinin güncellenmesi’ konusu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Plan Bütçe komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan Bütçe Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:210

Konu : PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

BÜTANGAZ A.Ş. İMAR DURUMU HARCI DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ

Karar Özeti: Plan Bütçe Komisyonunun 22.11.2022 tarihli toplantı tutanağı Yasemin SOYLU tarafından okundu. “Bütangaz A.Ş. imar durum harcı değerlendirilmesi talebi konusu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda tesisin parseline ilişkin daha önceden alınmış imar durumunun kurumumuza ibraz edilmediği, kurumumuz arşiv kayıtlarında tesis parseline ilişkin düzenlenmiş imar durumuna rastlanılmadığı görüldüğünden hesaplanacak imar durumu ve ifraz harcının ödenmesi gerektiğine komisyonumuzca oybirliği ile kabul edildi.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Plan Bütçe komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan Bütçe Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:211

Konu : PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

2023 MALİ YILINDA UYGULANACAK HARÇ VE TARİFELER

Karar Özeti: Plan Bütçe Komisyonunun 24.11.2022 tarihli toplantı tutanağı Yasemin SOYLU tarafından okundu.(Ek’li Cetvel) Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Plan Bütçe komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan Bütçe Komisyon kararının, 2023 Mali Yılında Uygulanacak Harç ve Tarifelerin Ek’li Cetvelde olduğu gibi kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:212

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 234 ADA 1 VE 2 PARSELE İLİŞKİN TALEP (OTEL ALANININ KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ)

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 30.11.2022 tarih ve 73 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan inceleme sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:213

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 2517 PARSELE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 30.11.2022 tarih ve 74 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan inceleme sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:214

Konu : İMAR KOMİSYONU

TÜRKMENLİ, YAKUPLU VE ÇEŞMELİ MAHALLELERİ KIRSAL YERLEŞİK ALAN SINIRININ YENİDEN BELİRLENMESİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 30.11.2022 tarih ve 75 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan inceleme sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:215

Konu : İMAR KOMİSYONU

MARMARAEREĞLİSİ 6034 PARSELDEKİ TERK’ E İLİŞKİN TALEP

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 30.11.2022 tarih ve 76 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu taşınmazda yer alan yolun kaldırılması halinde imar planında çıkmaz sokak oluşturulması gerektiği ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi uyarınca çıkmaz sokak oluşturulmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 6034 parselin güneyinde yer alan 6028 numaralı parselin trampa yoluyla 03.10.2016 tarihinde kamulaştırıldığı kayıtlardan görülmüştür. Bu doğrultuda 6034 parsel numaralı taşınmazın da trampa amacıyla başvurulması halinde değerlendirilebileceğine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:216

Konu : İMAR KOMİSYONU

SULTANKÖY MAHALLESİ KONUT VE KONUT GELİŞME ALANINA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 30.11.2022 tarih ve 77 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan inceleme sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. (5393 Say. Bel. Kan. 27.mad. gereği Serdar ÇOLPAN oylamaya katılmadı)

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:217

Konu : İMAR KOMİSYONU

EKŞİELMA MEVKİİ 11414 PARSEL YER SEÇİM KARARI ALINMASI TALEBİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 30.11.2022 tarih ve 78 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı’nın 2.73 nolu plan hükmünün 2021/553 sayılı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararına göre yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, 1/100000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’na eklenen 2.10.41 sayılı plan notunun halen yürürlükte olduğundan, konuya ilişkin değerlendirmenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce yapılması gerektiğine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:218

Konu : İMAR KOMİSYONU

SULTANKÖY MAHALLESİ 1668 PARSELE İLİŞKİN TALEP

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 30.11.2022 tarih ve 79 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan inceleme sonucunda, talep konusu alanda imar planı açısından herhangi bir mağduriyet bulunmadığı, dilekçe ve ya eklerinde talebi açıklayıcı herhangi bir kroki ve ya raporun yer almadığı belirlenmiştir. Talebin, malik tarafından hazırlatılacak imar planı değişiklik dosyası ile yenilenmesi halinde değerlendirilebileceğine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:219

Konu : İMAR KOMİSYONU

MARMARAEREĞLİSİ 11563 PARSEL

Karar Özeti: . İmar Komisyonunun 30.11.2022 tarih ve 80 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, Marmaraereğlisi Mahallesi 3 pafta 11563 parsel numaralı taşınmazda mera vasfının kaldırılarak küçük sanayi sitesi alanı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:220

Konu : İMAR KOMİSYONU

LİKİT KİMYA A.Ş. İLAVE BORU HATTINA YÖNELİK İMAR PLANI TEKLİFİ

Karar Özeti: . İmar Komisyonunun 30.11.2022 tarih ve 81 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:221

Konu : İMAR KOMİSYONU

LİKİT KİMYA A.Ş. MEVCUT BORU HATTI REVİZYON TEKLİFİ

Karar Özeti: . İmar Komisyonunun 30.11.2022 tarih ve 82 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, çalışmaların devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.”  Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:222

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 9773 VE 9833 PARSELLERE İLİŞKİN YAPI YAKLAŞMA MESFAESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: . Belediyemiz hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Yeniçiftlik Mah. 9773 ve 9833 parselde kayıtlı taşınmazlarda mevcut ağaçlardan dolayı yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden değerlendirilmesi konusunu yapılan görüşmeler neticesinde İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:223

Konu : BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ

Karar Özeti: . Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi adına kayıtlı 6890 parsel numaralı taşınmazın 6888 ve 6889 parsel numaralı taşınmazın yola denk gelen kısımlarıyla takas edilmesi ve takastan artakalan kısmının 6888 ve 6889 parsellerin malikine satışı için Belediye encümenine yetki verilmesi konusu yapılan görüşmeler neticesinde imar komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkan Hikmet ATA konunun Plan Bütçe komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:01.12.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:224

Konu : MARMARAEREĞLİSİ ENERJİ DEPOLAMA ALANLARINA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:05.12.2022

Birleşim No:2 / Oturum: 1

Karar No:225

Konu : İMAR KOMİSYONU

MARMARAEREĞLİSİ ENERJİ DEPOLAMA ALANLARINA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.12.2022 tarih ve 83 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, hazırlanan Marmaraereğlisi Enerji Depolama Alanlarına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.12.2022

Birleşim No:2 / Oturum: 1

Karar No:226

Konu : İMAR KOMİSYONU

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 9833 VE 9773 PARSELLERE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: . İmar Komisyonunun 02.12.2022 tarih ve 84 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, Yeniçiftlik Mahallesi 9833 ve 9773 parselin Atatürk Bulvarına cephe olan kısmındaki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 1 Red (Suat SARI ) oyuna karşılık İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:05.12.2022

Birleşim No:2 / Oturum: 1

Karar No:227

Konu : İMAR KOMİSYONU

MARMARAEREĞLİSİ 9153 VE 9154 PARSELLERE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Karar Özeti: . İmar Komisyonunun 02.12.2022 tarih ve 85nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, Marmaraereğlisi 9153 ve 9154 parsellere ilişkin sunulan uygulama imar planı değişiklik teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:05.12.2022

Birleşim No:2 / Oturum: 1

Karar No:228

Konu : İMAR KOMİSYONU

MARMARAEREĞLİSİ 6890 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN 6888 VE 6889 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN YOLA DENK GELEN KISIMLARIYLA TAKAS EDİLMESİ VE TAKASTAN ARTA KALAN KISMININ 6888 VE 6889 PARSEL MALİKİNE SATIŞI İÇİN ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ

Karar Özeti: İmar Komisyonunun 02.12.2022 tarih ve 86 nolu toplantı tutanağı Şehir Plancısı Bilal Hilmi MUTLU tarafından okundu. “Yapılan incelemeler sonucunda, Belediye Başkanlığımıza kayıtlı 6890 parsel numaralı taşınmazın, uygulama imar planında büyük bir kısmının yola terke konu olduğu kalan kısmın da yapı yapılmasına elverişli bir alana ve şekle sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu parselde yola terk işlemi yapıldıktan sonra kalan kısmın 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında bitişiğinde bulunan 6889 nolu parsele satılmasında imar mevzuatı yönünden bir sakınca bulunmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Plan Bütçe Komisyonunun 05.12.2022 tarihli toplantı tutanağı Yasemin SOYLU tarafından okundu. “Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi adına kayıtlı 6890 parsel numaralı taşınmazın 6888 ve 6889 parsel numaralı taşınmazın yola denk gelen kısımlarıyla takas edilmesi takastan arta kalan kısmının 6888 ve 6889 parsellerin malikine satışı için Belediye Encümenine Yetki verilmesi hususunu’’ konusu görüşüldü. Gerekli takas işleminin yapılmasına ve takas yapıldıktan sonra arta kalan kısmın,  parselin malikine satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine , Suat SARI Belediye kanununun 28.maddesine göre red oyu kullandı. Gönül yılmaz, Hatice ALTAY ve Bahattin Çavdar çalışmaların devamına, komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verildi.” Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Plan Bütçe Komisyonunun çalışmalarının devamına kararının reddine. Satış için Encümen yetki verilmesine oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Satış için Encümen yetki verilmesine 5 Çekimser  (Gönül YILMAZ, Eren DOĞAN, Doğan ÖZMAN, Serdar ÇOLPAN, Hıdır ŞANLI) 1 Red (Suat SARI) oylarına karşılık Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi. (5393 Say. Bel. Kan. 27. Mad. Gereği Mustafa DEMİR oylamaya katılmadı)  

 

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.