Merhaba, bugün 14 Temmuz 2024 Pazar
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

           

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:264

Konu : DEPOLAMA ALANI HAKKINDA KAMU YARARI KARARI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 173 ve 175 no’lu parseler için Depolama Alanı  Kamu Yararı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna  havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA Ara Komisyon yapılması talebini oylamaya sondu. Meclisimizce oyçokluğu ile red edildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:265

Konu : TRAMPA TALEBİ

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 8859 PARSEL

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 8859 parsel ile 363 ada 10 parselin takas edilmek sureti ile kamulaştırılabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna  havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:266

Konu : TRAMPA TALEBİ

DEREAĞZI MAHALLESİ ESKİ 6034, YENİ 1331 ADA 2 PARSEL)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Dereağzı Mahallesi 1331 ada 2 parsel ile Bahçelievler Mahallesi 593 ada 1 parselin takas edilmek sureti ile kamulaştırılabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun  Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna  havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:267

Konu : HUKUK KOMİSYON KARARI

DOLU-BOŞ KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Dolu-Boş Kadro Derece Değişikliği konulu Hukuk Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Hukuk Komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:268

Konu : HUKUK KOMİSYON KARARI

KADRO İPTAL-İHDAS, MÜDÜRLÜK KURULUŞU VE GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

(BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Kadro İptal-İhdas, Müdürlük Kuruluşu Ve Görev Ve Çalışma Yönetmeliği (Bilgi İşlem Müdürlüğü) konulu Hukuk Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bilgi İşlem Müdürlüğünün kurulmasına, Genel İdari Hizmetler Sınıfında 1 dereceli Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrosunun ihdasına  ve ek’ te yer alan Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:269

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

İLLER BANKASI A.Ş. DEN 25.000.000 TL BORÇLANMA

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; İller Bankası A.Ş Den 25.000.000 Tl Borçlanma konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının reddini İller Bankası A.Ş. den 25.000.000,00 TL kredi kullanılması talebinin  kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Yeniçiftlik Mahallesi 776 ada 1 parselde İnşaatı devam eden Sosyal Tesisi Binası için İller Bankası A.Ş. den 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon) TL kredi kullanılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:270

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN BELEDİYE BAŞKANI HİKMET ATA NIN YAPTIĞI İŞ VE İŞLEMLERİN ONAYLANMASI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:271

Konu : PLAN VE BÜTÇE-İMAR KOMİSYON KARARI

ENCÜMENE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

BAHÇELİEVELER 491 ADA 13 PARSEL 450,79 M2, 558 ADA 2 PARSEL 241 M2, 512 ADA 9 PARSEL 241 M2)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Plan ve Bütçe Komisyon kararı ile İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Güven ÇİMEN ‘in Red oyuna karşılık Plan ve Bütçe komisyonu ve İmar Komisyonu kararının kabulüne Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:272

Konu : PLAN VE BÜTÇE- İMAR KOMİSYON KARARI

ENCÜMENE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

 (Sultanköy Mahallesi 210 Ada 10 Parsel)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Sultanköy Mahallesi 210 Ada 10 Parsel Encümene Satış yetkisi verilmesi konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararı ile İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama Plan ve Bütçe komisyonu ve İmar Komisyonu kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:273

Konu : PLAN VE BÜTÇE- İMAR KOMİSYON KARARI

ENCÜMENE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

 (DEREAĞZI MAHALLESİ 745 ADA 6 PARSEL)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Dereağzı Mahallesi 745 Ada 6 Parsel Encümene Satış yetkisi verilmesi konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA; Dereağzı Mahallesi 745 Ada 6 Parsel Encümene Satış yetkisi verilmesi konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.  

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:274

Konu : PLAN VE BÜTÇE- İMAR KOMİSYON KARARI

ENCÜMENE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

 (Sultanköy Mahallesi 100 Ada 13 Parsel)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Sultanköy Mahallesi 100 Ada 13 Parsel Encümene Satış yetkisi verilmesi konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA; Sultanköy Mahallesi100 Ada 13 Parsel Encümene Satış yetkisi verilmesi konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:275

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

2024 MALİ YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR VE TARİFELER

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonunun Ara Komisyon yaparak 2024 Mali Yılında Uygulanacak Harçlar ve Tarifeler konusunun yeniden değerlendirilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucunda 2024 Mali Yılı Uygulanacak olan Harçlar ve Tarifeler konusu Ara Komisyon yapılarak Plan ve Bütçe Komisyonunda  görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:276

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAHALLESİ 68 ADA 189 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Sultanköy Mahallesi 68 ada 189 parsel numaralı taşınmazda talep edilen imar planı değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonu kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:277

Konu :İMAR KOMİSYON KARARI

DEREAĞZI MAHALLESİ 691 ADA 1 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Dereağzı Mahallesi 691 ada 1 parsel numaralı taşınmazda talep edilen imar planı değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyonu kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:278

Konu :İMAR KOMİSYON KARARI

LİKİT KİMYA A.Ş. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; İmar Komisyonunun çalışmaların devamına kararının reddini, Talebin kabulünü oylamaya sunuyorum dedi; yapılan açık oylama sonucunda 4 Kabul 11 Red oyuna karşılık oyçokluğu ile Red edildi. İmar Komisyonun çalışmalarının devamına Meclisimizce karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:279

Konu :İMAR KOMİSYON KARARI

DEREAĞZI MAHALLESİ 966 ADA 1 PARSEL (ESKİ 6589) VE CİVARI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Dereağzı Mahallesi 966 Ada 1 Parsel (Eski 6589) ve Civarına yönelik İmar Planı Değişikliği konulu  İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:280

Konu :İMAR KOMİSYON KARARI

SULTANKÖY MAHALLESİ 223 ADA 2 PARSEL (ESKİ 730) İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Sultanköy Mahallesi 223 Ada 2 Parsel  (Eski 730) İmar Planı Değişikliği Talebi konulu  İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:281

Konu :İMAR KOMİSYON KARARI

KAMARADERE MAHALLESİ 110 ADA 2, 8 VE 14 NOLU PARSELLER İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Kamaradere Mahallesi 110 Ada 2, 8 Ve 14 Nolu Parseller İmar Planı Değişiklik  Talebi  konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:282

Konu :İMAR KOMİSYON KARARI

ÇEŞMELİ MAHALLESİ 108 ADA 4 PARSELE İLİŞKİN KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Çeşmeli Mahallesi 108 Ada 4 Parsele İlişkin Kurum Görüşü  konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:283

Konu :İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 430 ADA 10 PARSEL KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 430 Ada 10 Parsel Kurum Görüşü konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:284

Konu :İMAR KOMİSYON KARARI

YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 851 ADA 2 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 851 Ada 2 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:285

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 2521 PARSEL YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeniçiftlik Mahallesi 2521 Parsel Yapı Yaklaşma Mesafesi konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:286

Konu :YETKİ VERİLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeminli Mali Müşavir ve Avukat yetkilendirilmesi; sözleşme yapılması konusunda yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini ve Ara Komisyon yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA; Yeminli Mali Müşavir ve Avukat yetkilendirilmesi; sözleşme yapılması konusunda yetki verilmesi konusunun Hukuk Komisyonuna havalesini ve Ara Komisyon yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Hukuk Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:287

Konu :İMAR BORU HATTI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Boru Hattı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:288

Konu :PLAN VE BÜTÇE- HUKUK KOMİSYONU

YETKİ VERİLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Hukuk Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Hukuk Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:07.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:289

Konu :PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

2024 MALİ YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR VE TARİFELER

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının, 2024 Mali Yılında Uygulanacak Harçlar ve Tariflerin Ek’li listede sunulduğu şeklide kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

2023 YILI ARALIK AYI  OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

 

Tarih:11.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:290

Konu : ARSA SATIŞI HK.

DEREAĞZI 1229 ADA 2 PARSEL, YENİÇİFTLİK 303 ADA 3 PARSEL KAMARADERE 249 ADA 5 PARSEL

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Arsa Satışı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesini ve Ara Komisyon yapılarak görüşülmesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Arsa Satışı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılarak görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Tarih:11.12.2023

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:291

Konu : İMAR KOMİSYONU-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

ARSA SATIŞI HK.

DEREAĞZI 1229 ADA 2 PARSEL, YENİÇİFTLİK 303 ADA 3 PARSEL KAMARADERE 249 ADA 5 PARSEL

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Başkanı Hikmet ATA; Arsa Satışı konulu İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne arsa satışı ve satış için Belediye Encümenine yetki verilmesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı Hikmet ATA; Arsa Satışı konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne arsa satışı ve satış için Belediye Encümenine yetki verilmesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.