Merhaba, bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:146

Konu : 2022 MALİ YILI BÜTÇESİ

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; 2022 Mali Yılı Bütçesi konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan görüşmeler neticesinde konunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:147

Konu : BİLİRKİŞİ SEÇİMİ

Karar Özeti:.Gündemin bu maddesi; 01.07.2021 tarih ve 137 sayılı Meclis Kararı ile seçilememiş Bahçelievler, Kamaradere, Sultanköy, Mustafa Kemal Paşa mahalleleri için yapılacak bütün kadastro işlemlerinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişilerin seçilmesi konusunun görüşülmesidir. Yapılan görüşmeler neticesinde Mustafa Kemal Paşa ve Sultanköy Mahalle Muhtarlıkları tarafından verilen 6(Altı) kişilik isim listesindeki kişilerin Bilirkişi seçilmesi  yapılan açık oylama sonucu  Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:148

Konu : MARMAREREĞLİSİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS (158 ADA 3 PARSEL)

Karar Özeti:.Gündemin bu maddesi; Marmaraereğlisi Tapu Sicil Müdürlüğüne ait hizmet binası yapmak amacı ile Marmaraereğlisi belediyesine ait 158 ada 3 parsel nolu taşınmazın tahsisi konusunun görüşülmesidir. Yapılan görüşmeler neticesinde konunun İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:149

Konu : 387 ADA 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSEL VE 389 ADA 3-4 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞI

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Dereağzı Mahallesinde mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesine ait 387 Ada 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24 Parsel ve 389 Ada 3,4 Parselde kayıtlı taşınmazların satışına esas olmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan görüşmeler neticesinde konunun İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:02.09 2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:150

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 2202 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Sultanköy Mahallesi 2202 parsel numaralı taşınmaza ait Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6. Maddesi uyarınca planlama kademelenmesine uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan görüşmeler neticesinde konunun İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:151

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 2045 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Sultanköy Mahallesi 2045 Parsel numaralı taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan görüşmeler neticesinde konunun İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.


Tarih
:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:152

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 88-89 VE 90 ADA İLE 767-768 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Sultanköy Mahallesinde bulunan 88,89 ve 90 Ada ile 767 ve 768 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesidir. Yapılan görüşmeler neticesinde konun un İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:153

Konu : ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. VE TİC. AŞ. BORU HATTI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; ARGAZ LPG Dolum Tevzii İnş. San. Ve Tic. Aş. Tarafından hazırlattırılan Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi Sultanköy Mahallesi şamandıra ve boru hattı amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmek üzere Bakanlığa iletmiş olmasından bahisle konu hakkında Kurum görüşümüzün görüşülmesi hususudur. Yapılan görüşmeler neticesinde konunun İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:154

Konu :SULTANKÖY MAHALLESİ 92 ADA 1676 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULMA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Sultanköy Mahallesi 92 Ada 1676 Parsel numaralı taşınmaza ilişkin onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan görüşmeler neticesinde konunun İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:155

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 4691 PARSEL AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Sultanköy Mahallesi 4691 Parselde kayıtlı Meri İmar Planında Ticaret fonksiyonlu taşınmaza dair Akaryakıt ve LPG istasyonu amaçlı yapılacak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında Kurum görüşümüzün görüşülmesi hususudur. Yapılan görüşmeler neticesinde konunun İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:156

Konu : 8675 VE 8676 PARSEL PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; 8675 ve 8676 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin plan değişiklik teklifi konusunun Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletmek üzere Kurumumuz görüşünün görüşülmesi hususudur. Yapılan görüşmeler neticesinde konunun İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:157

Konu : İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE DİLEN EVRAKLAR (ANTİK PERİNTHOS KENTİ KORUMA AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE KORUMA AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULLAMA İMAR PLANI)

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Antik Perinthos Kenti Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan görüşmeler neticesinde İmar Komisyonunun çalışmalarının devamının kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:158

Konu : İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE DİLEN EVRAKLAR (İLÇEMİZDE BULUNAN ONAYLI İMAR PLANLARININ İNCELENMESİ)

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; İlçemizde bulunan onaylı Onaylı İmar Planlarının incelenmesi konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan Görüşmeler neticesinde konun İmar Komisyon kararının kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:159

Konu : İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE DİLEN EVRAKLAR (TÜRKGÜCÜ MAHALLESİ TÜRKGÜCÜ MERASINDA YER ALAN 3823 NOLU PARSEL)

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; İmar Komisyonuna 01.07.2021 tarih ve 145 nolu Meclis Kararı ile havale edilen Türkgücü Mahallesi, Türkgücü merasında yer alan3823 nolu parselde yol bakım, onarım, altyapı ve dolgu işlemlerinde kullanılmak üzere 1(a) ariyet malzeme ihtiyacımızı, kamu yatırımlarında kullanabilmemiz için Valilik Makamı onayı doğrultusunda mera tahsisinin gerekirse TAB’da değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan Görüşmeler neticesinde konun İmar Komisyon kararının kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Tarih:02.09.2021

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:160

Konu : İMAR PLANLARINA EKLENECEK PLAN NOTLARI

Karar Özeti: Gündemin bu maddesi; Belediyemiz hudutları dahilinde bulunan Marmaraereğlisi 1. Etap Sit Harici Uygulama İmar Planı, Marmaraereğlisi 2. Etap Sit Harici Uygulama İmar Planı, Marmaraereğlisi 3. Etap Sit Harici Uygulama İmar Planı, Marmaraereğlisi 4. Etap Sit Harici Uygulama İmar Planı ve Sultanköy Mahallesi Konut ve Konut Gelişme Alanını kapsayan 1 Etap Revizyon Uygulama İmar Planına eklenecek Plan Notu İlavesi konusunun görüşülmesi hususudur. Yapılan Görüşmeler neticesinde konunun İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.