Merhaba, bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:02.07.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:55

Konu : Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi

Karar Özeti:

     Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.06.2020 tarih ve 5247 sayılı yazıları ile Marmaraereğlisi Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 23.01.2020 tarih ve 279599 sayılı yazıları gereği, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı meclis üyeleri seçimi için hiçbir başvuru yapılmadığından konunun Kaymakamlık Makamına resmi yazı ile görüş olarak sorulmasına Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:02.07.2020

Birleşim No:1/ Oturum:1

Karar No:56

Konu: Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen 498 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazda 2 yıl içerisinde inşaata başlanılmadığından tahsisin kaldırılması.

Karar Özeti:

      İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.06.2020 tarih ve 5160 sayılı Tahsisin kaldırılması konulu yazısı ile; Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen 498 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazda iki yıl içinde inşaata başlanılmadığından tahsisin kaldırılmasına Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:02.07.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:57

Konu: Ağustos 2020 Tatil Kararının İptali

Karar Özeti:

    Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 5398 sayılı yazısı ile; Covid 19 salgını nedeniyle Nisan-Mayıs ayları toplantılarımızı gerçekleştiremediğimizden işlerimizin aksamaması için Ağustos-2020 ayı tatil kararının iptaline Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Tarih: 02.07.2020

Birleşim No:1/ Oturum:1

Karar No:58

Konu : Mimari Estetik Komisyonunun Güncellenmesi.

Karar Özeti:

     Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 5394 sayılı yazısı ile; 08.07.2019 tarih ve 80 nolu kararı ile kurulan 5 uzmandan oluşan Mimari Estetik Komisyonu güncellenmesi (Mimar Harun ÇALIŞKAN, İmar ve Şeh. Müd. V. Adem İLERİ, Harita Teknikeri D.Yaşar YILMAZ, İnşaat Mühendisi Erbil ÖZÜM ve Mimar Selin DURSUN dan oluşmasını Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:02.07.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:59

Konu: Üyelik Talebi

Karar Özeti: İç Anadolu Belediyeler Birliğinin 23.06.2020 tarih ve 226 sayılı Birliğe üyelik talebi konusunun görüşülmesi hususudur. İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunmasına Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:02.07.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:60

Konu: Araştırma Komisyon Kararı

Karar Özeti:Araştırma Komisyon Toplantısında alınan 59 FE 799 plakalı Ford Ecunovan ile 59 PL 470 plakalı Tata Telcoline marka atıl araçların akıbeti ile ilgili araştırma yapılması konusunun görüşülmesi ile ilgili Araştırma Komisyonunun kayıp araçların araştırılması çalışmalarının  devamına kararı Meclisimizce oybirliğiyle karar veridi

 

Tarih:02.07.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:61

Konu: Plan Bütçe Komisyon Tutanağı(1-Arsa Satışı için Encümene yetki verilmesi.

2-Ceditalipaşa Mah. 11645 parselde kayıtlı taşınmazın Belediyemizin prim borçlarına karşılık SGK kurumuna devri.)

Karar Özeti: GÜNDEM 1: Belediye Meclisimizin 11.06.2020 tarih,46 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen Kurumumuza ait 10 adet taşınmazın satışı konusunun görüşülmesi hususunda ,satışı talep edilen taşınmazların  ayrı ayrı değerlendirmesi yapılarak aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. Bahçelievler mah. 158 ada 3 parsel, 153 ada 3 parsel, 8379 parselde kayıtlı taşınmazların satışının uygun olmadığına Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir.Bahçelievler mah. 154 ada 5 parsel, Dereağzı mah. 524 ada 10 parsel, 389 ada 5 parsel, 389 ada 6 parsel, 388 ada 1 parsel, 389 ada 1 parsel, 389 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazların satışına Meclisimizce oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem2: Belediyemize ait 11645 parselde kayıtlı taşınmazın SGK ya devri konusunun çalışmaların devamına Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.


Tarih
:02.07.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:62

Konu: İmar Komisyon Tutanağı (1-Arsa Satışı için Encümene yetki verilmesi.

2-Ceditalipaşa Mah. 11645 parselde kayıtlı taşınmazın Belediyemizin prim borçlarına karşılık SGK kurumuna devri.)

Karar Özeti: GÜNDEM 1: Belediye Meclisimizin 11.06.2020 tarih,46 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen Kurumumuza ait 10 adet taşınmazın satışı konusunun görüşülmesi hususunda ,satışı talep edilen taşınmazların  ayrı ayrı değerlendirmesi yapılarak aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. Bahçelievler mah. 158 ada 3 parsel, 153 ada 3 parsel, 8379 parselde kayıtlı taşınmazların satışının uygun olmadığına Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. Bahçelievler mah. 154 ada 5 parsel, Dereağzı mah. 524 ada 10 parsel, 389 ada 5 parsel, 389 ada 6 parsel, 388 ada 1 parsel, 389 ada 1 parsel, 389 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazların satışına Meclisimizce oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem2: Belediyemize ait 11645 parselde kayıtlı taşınmazın SGK ya devri konusunun çalışmaların devamına Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.Tarih
:02.07.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:63

Konu: İmar Komisyon Tutanağı (Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallelerinin kıyı kesimine ait 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının görüşülmesi.

Karar Özeti:İmar Komisyonunun  Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahalleleri Kıyı kesimine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon imar planlarının görüşmelerinin ve çalışmalarının devamına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.07.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:64

Konu: Likit Kimya San. Ve Tic A.ş nin 30.06.2020 Sultanköy Mah. 4081 ve 4083 parsellerin bulunduğu bölgede boru hattı plan değişikliğinin görüşülmesi.

Karar Özeti:Konunun imar komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.Meclis Başkanı Hikmet ATA’nın oturuma arar vererek imar komisyonunun toplanması teklifi (Erol YILMAZ, Doğan ÖZMAN, Suat SARI, Serdar ÇOLPAN ve Atakan ÖZTÜRK’ün red oylarına karşılık) İmar Komisyonunun toplanmasına Meclisimizce oyçokluğuyla karar verildi.

 

Tarih:02.07.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:65

Konu: İlçemiz Sultanköy Mah. 2202 parselde ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği

Karar Özeti:İmar ve Şeh. Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 5535 sayılı yazısı ile; Hasan AKSOY’ a ait dilekçede Sultanköy Mah. 2202 parsele ait itiraz üzerine Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihli ve 27 sayılı kararına göre düzenlenen nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talep edilmiştir.Yapılan açık oylama sonucu konunun imar komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

Tarih:02.07.2020

Birleşim No: 1/Oturum:2

Karar No:66

Konu: İmar Komisyon Kararı (Sultanköy Mah. Likit Kimya San.Tic.A.Ş. boru hattı imar planı değişikliği)

Karar Özeti:Onaylı boru hattının özel mülkiyete konu bazı parsellerden geçtiği boru hattı imalatı başlayıncaya kadar geçen süre içerisinde imar uygulamaları veya kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle hattın yapımında sorunlar yaşandığı görüldüğünden teklif edilen 1/1000 ölçekli boru hattı uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna konunun 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliği ile birlikte görüşülmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.   

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.