Merhaba, bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

 

KARAR NO: 95

KONU: 2023 MALİ YILI HESABI

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı konulu gündemin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 96

KONU: KADRO İHDASI, MÜDÜRLÜK KURULUŞU, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Kadro İhdası, Müdürlük Kuruluşu, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) konulu gündemin Hukuk Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 97

KONU: BAŞKAN YARDIMCISI MAAŞI

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; 16.04.2024 tarih ve 56790 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı olarak atanan Halide AVLU’ nun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 Maddesi gereğince, aylık brüt ücretinin Belediye Başkanına verilen aylık ödeneğin 2/3 oranında ödenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (5393 Sayılı Belediye Kanununun 27. Maddesi gereği Meclis Üyesi Halide AVLU oylamaya katılmadı.)

 

 

KARAR NO: 98

KONU: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 559 ADA 16 PARSEL, KAMARADERE MAHALLESİ 161 ADA 1 PARSEL, DEREAĞZI MAHALLESİ 1177 ADA 1 PARSELDE KAMULAŞTIRMA TALEBİ

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Bahçelievler Mahallesi 559 Ada 16 Parsel, Kamaradere Mahallesi 161 Ada 1 Parsel, Dereağzı Mahallesi 1177 Ada 1 Parselde Kamulaştırma Talebi konulu İmar Komisyon Kararının aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 99

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3814 PARSEL

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Yeniçiftlik Mahallesi, 3814 parsel numaralı taşınmazda ihdas, yola terk ve tevhit işlemine ilişkin ihdasen satışın gerçekleşebilmesi için Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi konulu İmar Komisyon Kararının aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 100

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 7043 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDA İHSAS, YOLE TERK, TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMİNE İLİŞKİN SUNULAN DOSYA İLE İHDASEN SATIŞ İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Yeniçiftlik Mahallesi 7043 Parsel numaralı taşınmazda ihdasen satış işleminin gerçekleşebilmesi için Belediye Encümenine satış yetkisi verilme konulu İmar Komisyon kararının aynen kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 101

KONU: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 604 ADA 2 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDA İHDASEN SATIŞ İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Bahçelievler Mahallesi 604 ada 2 parsel numaralı taşınmazda ihdasen satış işleminin gerçekleşebilmesi için Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi konulu İmar Komisyon kararının aynen kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 102

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 173 VE 175 PARSELLERE HAFRİYAT-İNŞAAT ATIKLARININ DEPOLANMASI İÇİN BAKANLIKTAN KAMU YARARI KARARI ALINMASI

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Yeniçiftlik Mahallesi 173 ve 175 parsellere Hafriyat-İnşaat Atıklarının Depolanması için Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı Alınması konulu İmar Komisyon kararının aynen kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 103

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 9623 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDA İHDASEN SATIŞ İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Yeniçiftlik Mahallesi 9623 Parsel Numaralı Taşınmazda ihdasen satış işleminin gerçekleşebilmesi için Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi konulu İmar Komisyon kararının aynen kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 104

KONU: 2024 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLEME

2. YANAN YIKILAN YAPI RUHSATI ÜCRETİ

PROJE İNCELEME ÜCRETİ M2 BAŞINA (TASHİHAT-TADİLAT, 3. PROJE KONTROLÜ)

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; 2024 Mali Yılı Ücret Tarifesi Güncelleme (2. Yanan Yıkılan Yapı Ruhsatı Ücreti Proje İnceleme Ücreti m2 Başına (Tashihat-Tadilat, 3. Proje Kontrolü)) konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 105

KONU:  YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 851 ADA 1 PARSEL HZ. EBULFAZL ABBAS CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ’NE KİRA SÜRESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; 5393 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine göre, taşınmazların 3(üç) yıldan fazla kiralanmasına karar vermek meclisin görev ve yetkisinde olduğundan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun “kiralarda sözleşme süresi” başlıklı 64.maddesinde “kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, 10(on) yıldan çok olamaz” denmekte olup, Yeniçiftlik Mahallesi 851 ada 1 parsel Hz.Ebulfazl Abbas Camii Yaptırma Ve Yaşatma Derneği’ne Kira Süresinin değiştirilerek 10(on) yıla düşürülmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 106

KONU: ÖGG DENETİM VE KONTROLLERİ HK.

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Kuruma Ruhsatlı Tabancası İle Ziyarete Gelen Vatandaşlarımızın Bina Girişi Esnasında Tabancalarının Özel Güvenlik Görevlilerince Teslim Alınarak Kilitli Dolap İçerisinde Muhafaza Edilmek Şartı İle Binaya Girişlerinin Sağlanmasının kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 107

KONU: İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİ

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Likit Kimya A.Ş.’ nin Talebiyle Boru Hattı İlavesi Ve Teknik Altyapı Alanına Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon Kararının aynen kabulüne Nilüfer TEMUR, Gökhan MİNAZ, Hürfettin NALBANT, Onur YAVAŞ ve Mustafa Ender TÜRKER’ in red oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

 

KARAR NO: 108  

KONU: LİKİT KİMYA A.Ş. BORU HATTININ POMPA İSTASYONU VE TERMİNAL ARASINDA KALAN KISMINA YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Likit Kimya A.Ş’ nin Talebiyle Boru Hattının Pompa İstasyonu Ve Terminal Arasında Kalan Kısmına Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon Kararının aynen kabulüne Nilüfer TEMUR, Gökhan MİNAZ, Hürfettin NALBANT, Onur YAVAŞ ve Mustafa Ender TÜRKER’in red oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

 

KARAR NO: 109

KONU: SULTANKÖY MAHALLESİ 301 ADA 14 PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KURUM GÖRÜŞÜ

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Sultanköy Mahallesi 301 Ada 14 Parsel Nazım İmar Planı Değişikliği Kurum Görüşü konulu İmar Komisyon Kararının aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 110

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 7242 PARSEL

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1/ OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Yeniçiftlik Mahallesi 7242 Parsel konulu İmar Komisyon Kararının aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 111

KONU: SULTANKÖY MAHALLESİ E.2809 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT İNCELEME RAPORU

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO:1 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Sultanköy Mahallesi E.2809 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliğine Ait İnceleme Raporu konulu İmar Komisyon Kararının aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 112

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 2521 PARSEL YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ

TARİH:02.05.2024

BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihli birinci birleşiminde; Yeniçiftlik Mahallesi 2521 Parsel Yapı Yaklaşma Mesafesi konulu İmar Komisyon Kararının aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 113

KONU: KADRO İHDASI, MÜDÜRLÜK KURULUŞU, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TARİH:07.05.2024

BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 7 Mayıs 2024 tarihli ikinci birleşiminde; Hukuk Komisyonundan geldiği şeklide 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/1 bendi gereğince Genel İdari Hizmetler Sınıfında Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdası, ekte sunulan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 114

KONU: 2023 MALİ YILI KESİN HESABI

TARİH:07.05.2024

BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 7 Mayıs 2024 tarihli ikinci birleşiminde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesinin hükümlerine istinaden hazırlanan 2023 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon kararının aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 115

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 3814 PARSEL

TARİH:07.05.2024

BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 7 Mayıs 2024 tarihli ikinci birleşiminde; Yeniçiftlik Mahallesi, 3814 parsel numaralı taşınmazda ihdas, yola terk ve tevhit işlemine ilişkin ihdasen satışın gerçekleşebilmesi için Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi konulu Plan ve Bütçe Komisyon Kararının aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 116

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 173 VE 175 PARSELLERE HAFRİYAT-İNŞAAT ATIKLARININ DEPOLANMASI İÇİN BAKANLIKTAN KAMU YARARI ALINMASI

TARİH:07.05.2024

BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 7 Mayıs 2024 tarihli ikinci birleşiminde; Yeniçiftlik Mahallesi 173 ve 175 parsellere Hafriyat-İnşaat Atıklarının Depolanması için Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı Alınması konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının aynen kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 117

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 9623 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDA İHDASEN SATIŞ İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

TARİH:07.05.2024

BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 7 Mayıs 2024 tarihli ikinci birleşiminde; Yeniçiftlik Mahallesi 9623 Parsel Numaralı Taşınmazda İhdasen Satış İşleminin Gerçekleşebilmesi İçin Belediye Encümenine Satış Yetkisi Verilmesi konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının aynen kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 118

KONU: YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 7043 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDA İHDAS, YOLA TERK, TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMİNE İLİŞKİN SUNULAN DOSYA İLE İHDASEN SATIŞ İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

TARİH:07.05.2024

BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 7 Mayıs 2024 tarihli ikinci birleşiminde; Yeniçiftlik Mahallesi 7043, parsel numaralı taşınmazda ihdasen satış işleminin gerçekleşebilmesi için Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 119

KONU: İLLER BANKASI TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞI KAMU ÖZEL BANKALARDAN BORÇLANMA

YENİÇİFTLİK SOSYAL TESİS BİNASI YAPIMI

TARİH:07.05.2024

BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 7 Mayıs 2024 tarihli ikinci birleşiminde; Yeniçiftlik Mahallesi Sosyal Tesis Binası Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası Teminat Mektubu Karşılığı Kamu Özel Bankalardan Borçlanma konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının aynen kabulüne 5 Çekimser (Nilüfer TEMUR, Gökhan MİNAZ, Hürfettin NALBANT, Onur YAVAŞ, M. Ender TÜRKER) oya karşılık Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 120

KONU: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 559 ADA 16 PARSEL, KAMARADERE MAHALLESİ 161 ADA 1 PARSEL, DEREAĞZI MAHALLESİ 1177 ADA 1 PARSELDE KAMULAŞTIRMA TALEBİ

TARİH:07.05.2024

BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 7 Mayıs 2024 tarihli ikinci birleşiminde; Bahçelievler Mahallesi 559 Ada 16 Parsel, Kamaradere Mahallesi 161 Ada 1 Parsel, Dereağzı Mahallesi 1177 Ada 1 Parselde Kamulaştırma Talebi konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının aynen kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 121

KONU: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 604 ADA 2 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZDA İHDASEN SATIŞ İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

TARİH:07.05.2024

BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 7 Mayıs 2024 tarihli ikinci birleşiminde; Bahçelievler Mahallesi 604 ada 2 parsel numaralı taşınmazda ihdasen satış işleminin gerçekleşebilmesi için Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

KARAR NO: 122

KONU: 2024 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLEME

2. YANAN YIKILAN YAPI RUHSATI ÜCRETİ

PROJE İNCELEME ÜCRETİ M2 BAŞINA (TASHİHAT-TADİLAT, 3. PROJE KONTROLÜ)

TARİH:07.05.2024

BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1

Karar Özeti Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısının 7 Mayıs 2024 tarihli ikinci birleşiminde; 2024 Mali Yılı Ücret Tarifesi Güncelleme (2. Yanan Yıkılan Yapı Ruhsatı Ücreti Proje İnceleme Ücreti m2 Başına (Tashihat-Tadilat, 3. Proje Kontrolü)) konulu Plan ve Bütçe Komisyon kararının aynen kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.