Merhaba, bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:90

Konu : KADRO İHDASI (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Genel İdari Hizmetler Sınıfında 1 ad. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 6 kabul, 8 red (Eren DOĞAN, Atakan ÖZTÜRK, Suat SARI, Serdar ÇOLPAN, Doğan ÖZMAN, Muharrem ŞEN, Mustafa DEMİR ve Hatice ALTAY) oyuna karşılık Genel İdari Hizmetler Sınıfında 1 ad. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi Meclisimizce oyçokluğu ile red edilmiştir.

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:91

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ CAMİ ALANI AYRILMASI TALEBİ (Erguvan 12 Sokak)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Yeniçiftlik Mahallesi Cami Alanı Ayrılması Talebi (Erguvan 12 Sokak) konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi..

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:92

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ CAMİ YERİ BELİRLENMESİ TALEBİ (8183, 8182, 74/1, 80/1 Parseller Arası)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Yeniçiftlik Mahallesi Cami Yeri Belirlenmesi Talebi (8183, 8182, 74/1, 80/1 Parseller Arası) konusunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi..

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:93

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 1648 PARSEL MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ HALE GETİRLMESİ HK. İMAR PLANI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi..

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:94

Konu : YENİÇİFTLİK VE ÇEŞMELİ MAHALLERİNE AİT REVİZYON 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 2.15 MADDESİ PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ 

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılarak konunun karara bağlanmasına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:95

Konu : BLOK NİZAMLI YAPI ADALARINA İLİŞKİN PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:96

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 4381 PARSELE İLŞKİN TALEP

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:97

Konu : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN 400 KV (DELİKLİKAYA-TEKİRDAĞ DGKÇSA) BRŞ. N. YÜZER SANTRAL T BAĞLANTI HATTI KURUM GÖRÜŞÜ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:98

Konu : TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNE ÜYE OLUNMASI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Tarihi Kentler Birliğine Üye Olunmasını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) bendi gereği Tarihi Kentler Birliğine üye olunmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Birlik Meclisinde Asil Üye olan Belediye Başkanı Hikmet ATA ile birlikte Belediyemizi temsil etmek için, CHP Grup Başkan V. Eren DOĞAN asil üye olarak   (Serdar ÇOLPAN) ve yedek üye olarak (Muharrem ŞEN)’i önerdi. Yapılan açık oylama sonucunda Tarihi Kentler Birliği Meclisine Asil Üye olarak Serdar ÇOLPAN ve Yedek Üye olarak Muharrem ŞEN’in seçilmelerine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:99

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

(Marmaraereğlisi Mahallesi 436 ada 1 parselde Kayıtlı Taşınmazın İmar Planı Değişikliği ile Konut Alanı Olarak Değiştirilmesi Talebi)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:100

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

(Sultanköy Mahallesi 1981 ve 1982 Parsel Numaralı Taşınmazlara Komşu Vaziyette Bulunan Alana İlişkin İmar Planı Değişikliği ile Konuta Çevrilmesi ve Satışı Talebi)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:101

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

(Yeniçiftlik Mahallesi Yenibağlar Mevkii Adresinde Bulunan 226 Ada İle 227 Ada Arasında Park Yeri Olarak Belirtilen Mevkide İmar Planı Değişikliği İle Cami Yeri Tahsisi Talebi)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 6 kabul, 8 red (Eren DOĞAN, Atakan ÖZTÜRK, Suat SARI, Serdar ÇOLPAN, Doğan ÖZMAN, Muharrem ŞEN, Mustafa DEMİR ve Hatice ALTAY) oyuna karşılık İmar Komisyon kararının reddine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi. CHP Grup Başkan V. Eren DOĞAN Komisyon kararının ve talebin reddini istiyoruz dedi. Meclis Başkanı Hikmet ATA CHP Grup Başkan V. Eren DOĞAN’ın görüşünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda; 8 kabul, 6 red (Hikmet ATA, Bahattin ÇAVDAR, Fehmi DUMAN, Gönül YILMAZ, İdris ALTUN, Güven ÇİMEN) Yeniçiftlik Mahallesi Yenibağlar Mevkii Adresinde Bulunan 226 Ada ile 227 Ada Arasında Park Yeri  Olarak Belirtilen Mevkide İmar Planı Değişikliği İle Cami Yeri Tahsisi Talebi konusunun reddine Meclisimizce oyçokluğuyla karar verildi.

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:102

Konu : İMAR KOMİSYONU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON  KARARI

(Yeniçiftlik Mahallesi 9791 Parselde Kayıtlı 5,93 m2 lik Taşınmazın Belediyemize Şartsız Bağış Talebi nedeniyle Belediye Adına İvasız Bağış Olarak Devri)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının reddini, bahse konu taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kan. 18. Mad. e bendi gereği Belediye adına ivasız bağış olarak devir işlemlerinin yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon reddine, şartsız bağış talebinin kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis  Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının reddini, bahse konu taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kan. 18. Mad. e bendi gereği Belediye adına ivasız bağış olarak devir işlemlerinin yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan açık oylama

sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon reddine, şartsız bağış talebinin kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:103

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

(Yeniçiftlik Ve Çeşmeli Mahalleri Revizyon İmar Planının Sınırları Dahilinde Bulunan 20,728 Hektarlık Alanda Tarın Dışı Amaçla Kullanılmak Üzere Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı Alınması)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:104

Konu : İMAR KOMİSYONU-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

 (Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesine ait Yeniçiftlik Mahallesi 851 ada     1 parsel numaralı taşınmazın imar planlarında dini tesis olarak ayrılması ve halihazırda taşınmaz üzerinde cami bulunması nedeniyle Hazreti Ebulfazl Abbas Derneği adına kiralanması talebinin görüşülmesi.)

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Meclis  Başkanı Hikmet ATA Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Kira Sözleşmesinin İmzalanması için Belediye Başkanı Hikmet ATA’ ya yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:105

Konu :PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

 Arka Deniz Çevre Düzenleme Projesinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş. den 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL Borçlanma

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İller Bankası A.Ş. den 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL Borçlanmanın kabulünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda 6 kabul, 8 red (Eren DOĞAN, Atakan ÖZTÜRK, Suat SARI, Serdar ÇOLPAN, Doğan ÖZMAN, Muharrem ŞEN, Mustafa DEMİR ve Hatice ALTAY) oyuna karşılık  İller Bankasından 30.000.000,00 TL borçlanma Meclisimizce oyçokluğu ile red edilmiştir. CHP Grup Başkan V. Eren DOĞAN Red Gerekçesi olarak “Konu ile ilgili borçlanma miktarının fazla olduğunu, 2022 yılı bütçemizin en üst seviyede olduğunu bu yüzden projeyi kendi öz kaynaklarımızdan yapma şansımız varsa oradan kullanılması yönünden görüş bildiriyoruz” dedi.

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:106

Konu : ARAŞTIRMA KOMİSYON KARARI

Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallerini Kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planları

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA Araştırma Komisyon kararının kabülünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Araştırma Komisyon kararının kabulüne çalışmalarının devamına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:107

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

Yeniçiftlik Ve Çeşmeli Mahallerine Ait Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları 2.15 Maddesi Plan Notu Değişikliği 

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA İmar Komisyon kararının kabülünü oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

 

Tarih:02.06.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:108

Konu : Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürlüğünün Kaldırılarak Yerine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kurulması, Bütçe ve Alt Fonksiyonlarının Aktarılması

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis  Başkanı Hikmet ATA konunun Hukuk Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda konunun Hukuk Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.