Merhaba, bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:32

Konu : MECLİS KARARININ MECLİSE İADESİ

Karar Özeti:07.02.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ile Yeniçiftlik Mahallesi İbadethane Alanlarına İlişkin İmar Planı değişikliği hakkında alınan Meclis kararının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 23. Mad. ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi Belediye Meclisince yeniden görüşülmesi hususudur. Yapılan görüşmeler sonucunda; konunun İmar Komisyonuna havalesine ve Ara Komisyon yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:33

Konu : GEÇİCİ (MEVSİMLİK) İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; 5620 Sayılı Kan. 3 mad. 2 inci fıkrasının c bendi ile geçici 1 inci maddesi hükümleri gereğince, toplam norm kadro memur sayısının (norm kadro-166) %20 sini geçmemek üzere Belediyemizde 2022 yılı içerisinde 33*5.29=174,57 adam/ay geçici işçi çalıştırılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:34

Konu : SULTANKÖY MAHALLESİ 92 ADA VE 1676 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İTİRAZI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Sultanköy Mahallesi 92 Ada Ve 1676 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İtirazı konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:35

Konu : MARMARAEREĞLİSİ SİT HARİCİ İMAR PLANINA KIYI KENAR ÇİZGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ DOLAYISIYLA İLAVE İMAR PLANI YAPIMI

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Marmaraereğlisi Sit Harici İmar Planına Kıyı Kenar Çizgisi Değişikliği Dolayısıyla İlave İmar Planı Yapımı konusunun  İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:36

Konu : MARMARAEREĞLİSİ 4529 PARSELE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Marmaraereğlisi 4529 Parsele İlişkin İmar Planı Değişikliği konusunun  İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:37

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 7094, 7095, 7096, 7097, 7098 VE 7099 PARSELLER İLE CİVARINI KAPSAYAN ENERJİ NAKİL HATTI KAYNAKLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Yeniçiftlik Mahallesi 7094, 7095, 7096, 7097, 7098 ve 7099 Parseller ile Civarını Kapsayan Enerji Nakil Hattı Kaynaklı İmar Planı Değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:38

Konu : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI

Antik Perinthos Kenti Kazı Başkanlığına Ödenek Ayrılmasına İlişkin Protokol Yapılması

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Antik Perinthos Kenti Kazı Başkanlığına Ödenek Ayrılmasına İlişkin Protokol Yapılması konulu Plan ve Bütçe komisyon kararının kabulüne  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:39

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

Sultanköy Mahallesi 4691 Parselde Akaryakıt Ve LPG İstasyonu Amaçlı Yapılacak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Hakkında Kurum Görüşü

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Sultanköy Mahallesi 4691 Parselde Akaryakıt Ve LPG İstasyonu Amaçlı Yapılacak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Hakkında Kurum Görüşü konulu İmar Komisyon kararının kabulü Meclisimizce oyçokluğu ile red edilmiştir.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:40

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

Yapı Nizamının Değişikliği İle İlgili Konuya İlişkin Bir Plan Notu Geliştirilmesi

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Yapı Nizamının Değişikliği İle İlgili Konuya İlişkin Bir Plan Notu Geliştirilmesi konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:41

Konu : İMAR KOMİSYON KARARI

Yeniçiftlik Mahallesi İbadethane Alanlarına İlişkin İmar Planı Değişikliği

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Yeniçiftlik Mahallesi İbadethane Alanlarına İlişkin İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:42

Konu : MARMARAEREĞLİSİ MAHALLESİ 0 ADA 11789 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN TAPU DEVRİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Marmaraereğlisi Mahallesi 0 Ada 11789 Parsel Numaralı Taşınmazın Tapu Devri konusunun İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna

Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:43

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 851 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN TAPU DEVRİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Yeniçiftlik Mahallesi 851 Ada 1 Parsel Numaralı Taşınmazın Tapu Devri konusunun İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:44

Konu : YENİÇİFTLİK MAHALLESİ 361 ADA 9 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN TAPU DEVRİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Yeniçiftlik Mahallesi 361 Ada 9 Parsel Numaralı Taşınmazın Tapu Devri konusunun İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:45

Konu : ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI

Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahallerini Kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planları Hk.

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Araştırma Komisyonunun 5 kişiden oluşturulmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Yapılan açık oylama sonucunda Fehmi DUMAN, Bahattin ÇAVDAR, İdris ALTUN, Serdar ÇOLPAN, Suat SARI’ nın  Araştırma Komisyonuna üye seçilmelerine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.03.2022

Birleşim No:1/ Oturum: 2

Karar No:46

Konu : MECLİS ÜYELİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Karar Özeti: Yapılan görüşmeler sonucunda; Servet ÜNAL’ın Meclis Üyeliğinin düşürülmesi konusunun Hukuk Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.