Merhaba, bugün 29 Mayıs 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No:1/ Oturum: 1

Karar No:142

Konu : TAHSİS (ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ)

Karar Özeti: İlçemiz Bahçelievler mah. 141 ada 1 parselde bulunan 7944 m2’lik taşınmazın Engelsiz Yaşam  Merkezi yapılmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hiz. Başkanlığına tahsis süresinin uzatılması konusunun İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Kom. Havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No:1/ Oturum:1

Karar No:143

Konu: PERİNTOS ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI

Karar Özeti: Bölgemizin ve ülkemizin önemli antik kentlerinden olan Perintos Antik Kenti kazı çalışmaları için (5+5) 10 yıllık kazı programı planlandığından, Kurumumuzca kazı başlandığında kazı evi, araç-gereç,işçi gibi bazı ihtiyaçların karşılanabilmesi için konunun İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Kom. Havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:144

Konu: HUKUK KOMİSYON RAPORU (Belediye Başkanlığı Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği)

Karar Özeti: 16.11.2020 tarihli Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih: 03.12.2020

Birleşim No:1/ Oturum:1

Karar No:145

Konu : PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU(2464 Sayılı Bel. Gelirleri Kan. Hükümlerine Göre 2021 Mali Yılında Tatbik Edilmek Üzere Hazırlanan Tarife.)

Karar Özeti: 01.12.2020 tarihli Plan Bütçe Komisyon Raporunun (2464 Sayılı Bel. Gelirleri Kan. Hükümlerine Göre 2021 Mali Yılında Tatbik Edilmek Üzere Hazırlanan Tarife.) konulu kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:146

Konu: İMAR KOMİSYON VE PLAN BÜTÇE KOM. KARARLARI (Belediyemize ait Ceditalipaşa Mah.11645 parselde kayıtlı taşınmazın Kurumumuzun pirim borçlarına karşılık SGK  kurumuna devri.)

Karar Özeti: İmar Komisyon Kararı ve Plan Bütçe Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. (Cedit Ali Paşa Mah. 11645 parselde kayıtlı 1.010.00 m2’lik  taşınmazın Kurumumuzun  pirim borçlarına karşılık 5510 Say. Yas. 41. Mad. kapsamında oluşturulan komisyonca takdir edilen 910.000,00 TL bedelle SGK kurumuna devri.)

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:147

Konu: İMAR KOMİSYONU KARARI (İsimsiz Park Alanlarına İsim Verilmesi.)

Karar Özeti: İmar Komisyon Kararının kabulüne (Marmaraereğlisi hudutları içerisinde bulunan tüm isimsiz park alanlarına isim verilmesi konusunda çalışmaların devamına) Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:148

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI (Sultanköy Mah. II. Etap Konut ve Konut Gelişme Alanını Kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.)

İmar Komisyon kararının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.(Sultanköy Mah. II Etap Konut ve Konut  Gelişme Alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 5216 Say. Kan. 7/b mad. gereğince onaylamak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.)

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:149

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI (Marmaraereğlisi Çeşmeli Mah. 102 ada 1 ve 2, 104 ada 22, 105 ada 6,7 ve 8 ile 151 ada 16 parselde yer alan taşınmazlara ilişkin ekte gönderilen Lojistlik Tesis Alanı, Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı ve yol kullanım kararları getiren 1/100.000 ve 1/25.000 Ölçekli Çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği)

Karar Özeti:İmar Komisyon kararına ek olarak Erol YILMAZ’ın söz alması ile Daha önceki Planlamada Kimyasal depolama ve üretim alanı olarak düzenlenen alanın şu anda yapılan planda lojistik alan olarak planlanmasının uygun görülmesi üzerine Meclis kararının bu şekilde kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:150

Konu: İVASIZ BAĞIŞ TALEBİ (Yeniçiftlik Mah. 363 ada 10 Parsel)

Karar Özeti:Yeniçiftlik mah. 363 ada 10 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın Belediyemize ivasız olarak bağışlanmak istenildiğinden konunun İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:151

Konu:ENCÜMENE SATIŞ İÇİN YETKİ VERİLMESİ

KararÖzeti:Belediyemize ait Dereağzı Mah. 388 ada 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 parsel numaralı taşınmazların 5393 Say. Bel.Kan. 18. Mad. (e ) bendi gereğince satışına esas olmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi için konunun İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:152

Konu: MUHARREM ŞEN’İN ÖNERGESİ (Yapı Kayıt Belgesi Alınmamış Kat İrtifaklı Parseller Hk.)

Karar Özeti: Yapı Kayıt Belgesi alınmamış kat irtifaklı Parseller konusunun İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:1

Karar No:153

Konu: GRUP BAŞKAN V. EROL YILMAZI’IN ÖNERGESİ (Kat irtifaklı olan yerlerde Ruhsatsız İnşaat Faaliyetleri)

Karar Özeti: Kat irtifaklı olan yerlerde ruhsatsız inşaat faaliyetleri konulu önergenin imar komisyonuna havalesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:2

Karar No:154

Konu: İMAR KOMİSYONU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARLARI( İlçemiz Bahçelievler Mah.141 ada 1 parselde bulunan 7944 m2’lik taşınmazda Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatına başlanabilmesi için tahsis süresinin uzatılması.)

Karar Özeti: İmar Komisyon raporu ve Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. ( İlçemiz Bahçelievler Mah.141 ada 1 parselde bulunan 7944 m2’lik taşınmazda Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatına başlanabilmesi için tahsis süresinin 2 yıl süre ile  uzatılması.)

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:2

Karar No:155

Konu: İMAR KOMİSYONU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI  (Marmaraereğlisi mah. 388 ada 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 parsel numaralı taşınmazların satışı yada devri.)

Karar Özeti: İmar Komisyon kararı ve Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.( Marmaraereğlisi mah. 388 ada 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24  parsel numaralı taşınmazların Kurumumuzun SGK’ya olan borçlarını ödeme şartıyla SGK ile protokol yapılmak suretiyle SGK’ya devretme veya SGK borçlarını nakden ödemek üzere 2889 Say.yasa kapsamında satışı yapılmak üzere Encümene yetki verilmesi.)

 

Tarih:03.12.2020

Birleşim No: 1/Oturum:2

Karar No:156

Konu: İMAR KOMİSYON KARARI VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI.(Yeniçiftlik Mah. 363 ada 10 parsel numaralı taşınmazın Kurumumuza ivasız bağışı.)

Karar Özeti: İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarının kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.(Yeniçiftlik Mah. 363 ada 10 parsel numaralı taşınmazın Kurumumuza ivasız bağışının 5393 Say. Bel.Kan. 18. Mad. (e) bendi gereğince)

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.