İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / Ruhsat İşleri Birimi / Yapı Ruhsatı / Yapı Kullanma İzni - Adem İLERİ